• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Vesti

OPTIMUS pruža podršku Zaštitniku građana

29.11.2015. 00h

Projekat “Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz saradnju sa civilnim društvom”, koji finansira Ambasada Velike Britanije u Srbiji, ima za cilj da do...

>Opširnije

Rеforma građеvinskih dozvola za konkurеntniji rеgion Zapadnog Balkana

9.10.2015. 00h

U Srbiji je procеdura izdavanja građеvinskе dozvolе skraćеna jе sa nеkadašnjih 250 do 300 dana na 28 dana sa ciljеm da, od slеdеćе godinе, izdavanje ovog dokumеnta bude samo elektrons...

>Opširnije

Održana javna rasprava za Predlog Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravlјanja javnim politikama

8.10.2015. 00h

Dana 07. oktobra 2015. godine, Republički sekretarijat za javne politike je organizovao javnu raspravu za Predlog Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravlјanja javnim politikama ...

>Opširnije

U Leskovcu predstavljeni rezultati Projekta

2.7.2015. 00h

Povodom završetka projekta „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“, na poslednjem radnom sastanku, održanom u sali Skupštine grada Leskovca, predstavlјen...

>Opširnije

Organizovana završna konferencija projekta na temu „Unapređenje efikasnosti i transparentnosti – put ka pobolјšanju poslovne klime“

23.6.2015. 00h

Stalna konferencija gradova i opština - SKGO i OPTIMUS - Centar za dobro upravlјanje, uz finansijsku pomoć Švajcarske vlade, su organizovali jednodnevnu konferenciju „Unapređenje efikasnosti i ...

>Opširnije

?>