• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.
Ciljevi OPTIMUS – Centra za dobro upravljanje


OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje ima za cilj podršku u ostvarivanju ekonomskog razvoja Srbije

OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje ima za cilj podršku u ostvarivanju ekonomskog razvoja Srbije i Zapadnog Balkana, kroz poboljšanje poslovnog okruženja, unapređenje rada javne administracije i razvoj privatnog sektora, uz podizanje javne svesti, očuvanje životne sredine i uvođenje energetske efikasnosti.

Misija OPTIMUS-a je da doprinese viziji Srbije i regiona Zapadnog Balkana kao oblasti, koju karakteriše sigurno okruženje za privrednu aktivnost, vladavina prava, predvidljiva pravila, efikasna i kooperativna javna administracija i poštovanje principa dobrog upravljanja. Sve ove aktivnosti su u skladu sa načelima održivog razvoja.

Komparativna prednost OPTIMUS-a je činjenica da okuplja stručnjake sa bogatim iskustvom, temeljnim poznavanjem materije i demonstriranim dostignućima u oblastima poslovnog okruženja, regulatorne reforme, unapređenja rada javne administracije na nacionalnom i lokalnom nivou, razvoja sektora malih i srednjih preduzeća, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, ali i drugim oblastima. Njihovo bogato iskustvo ide i izvan granica Srbije i obuhvata ostale zemlje Zapadnog Balkana, ali i druge regione.