• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.
Rekli su o nama

Izabel Perih, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji

"OPTIMUS ima komparativnu prednost, koja se ogleda u stručnjacima sa značajnim iskustvom i postignutim dostignućima u regulatornoj reformi na lokalnom nivou u Srbiji, ali i u drugim zemljama Zapadnog Balkana i izvan regiona."

Gabrijela Šafrot, zamenica direktorke Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji

"Srbija je donela novi, obećavajući Zakon, ali to predstavlja samo prvi važan korak. Ovaj pionirski poduhvat je rezultat kontinuirane savetodavne podrške, koju su naši partneri Stalna konferencija gradova i opština i OPTIMUS - Centar za dobro upravljanje pružili u procesu unapređenja novog Zakona o planiranju i izgradnji."

Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština

"Mi imamo odlične odnose sa OPTIMUS-om, koji je pokazao da je kooperativan i profesionalan partner u ovako izazovnom okruženju. Menadžment OPTIMUS-a i njegov tim su pokazali visok nivo stručnosti i jake kapacitete za realizaciju projekta i zadovoljenje potreba lokalnih administracija i privatnog sektora."

Milisav Mirković, predsednik opštine Gornji Milanovac

"Već dugo vremena nismo realizovali ovako uspešan projekat. Nikada nismo imali problem, a poboljšanje rada uprave je već primetno u nekim oblastima. Ne želimo da se završetkom projekta okonča i saradnja sa OPTIMUS-om. Stoga očekujemo vaš poziv za saradnju na budućim projektima"

Goran Cvetanović, gradonačelnik grada Leskovca

"Ovim želim da se zahvalim OPTIMUS-u za odličnu saradnju i za stručnu podršku u realizaciji projekta Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu. Članovi OPTIMUS tima, zajedno sa zaposlenima grada Leskovca, su učestvovali, ne samo u realizaciji projekta, već i u reformi rada gradskih uprava i njihovog osoblja. Takav napredak zaposlenih ne bi bio moguć da nije bilo svakodnevne saradnje sa timom OPTIMUS-a, primene principa "učenja kroz rad" i prisustva službenika nizu organizovanih stručnih obuka"

"Ovo je jedan od najboljih projekata, koje smo do sada sproveli, zahvaljujući kome smo unapredili svoje usluge i postali dostupniji građanima."

Slavko Lukić, direktor Regionalne razvojne agencije Zlatibor (RRAZ)

"OPTIMUS je uspešno doprineo efikasnom izvršavanju novih odgovornosti javnog sektora, nastalih donošenjem novog Zakona i odgovarajućih podzakonskih akata. Njegov tim je pokazao veliku posvećenost i stručnost u pružanju podrške lokalnim zvaničnicima iz Čajetine i odgovaranju na njihove potrebe. RRAZ smatra da je OPTIMUS pouzdan partner, sa proaktivnim pristupom i sposobnošću da se bavi zahtevnim zadacima"

Božidar Vučković, član Gradskog veća grada Leskovca

"U vreme sprovođenja regulatorne reforme, postojao je zastoj u radu Jedinstvenog šaltera za izdavanje građevinskih dozvola, koji je osnovan u Leskovcu u okviru EU Progres-a. Zastoj se odnosio na komunikaciju između organa uprave i nosilaca javnih ovlašćenja. U cilju eliminisanja ovog problema, OPTIMUS je organizovao obuke za zaposlene u administraciji i javnim preduzećima i mogu vam reći da su, u tom trenutku, neki službenici prvi put pokrenuli softver, instaliran 2 godine ranije. Takođe, bilo je važno za nas da se uspostavi proces pribavljanja dokumenata po službenoj dužnosti i mogu vam reći da su svi, osim Elektrodistribucije, počeli sa poštovanjem zadatih rokova. Verujem da je ekspertska pomoć OPTIMUS-a pravi model kako sebi možemo pomoći tamo gde nam nedostaje stručnost."

Meho Mahmutović, gradonačelnik grada Novog Pazara

"OPTIMUS je radio sa predstavnicima naše Gradske uprave više od godinu dana. Do sada je dosta urađeno i vi ćete imati potpunu podršku od mene i mojih saradnika, kako bi se osigurala održivost projekta. Ovaj projekat je posebno važan za nas, jer će njime Gradska uprava postati brza i efikasna, a to je upravo ono što želimo da postignemo. Predstavnici OPTIMUS-a su profesionalci, koji rade veoma dobro po ovom pitanju"

Irina Burka Parčetić, grad Sombor, načelnica Gradske uprave (u vreme sprovođenja projekta)

"Ovo je prvi projekat, koji se realizuje u Gradu Somboru, gde su njegove koristi adekvatno predstavljene i političarima i službenicima. Predstavnici OPTIMUS-a ravnopravno rade sa službenicima, koji sa voljom rade i vide koristi u svakoj fazi procesa"