• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
  u bilo kakvom poduhvatu.
 • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
 • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
  Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
 • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
 • Smanjujemo rizik poslovanja.
 • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.
Regulatorna reforma kao oruđe povoljnog poslovnog okruženja

Zašto je teško poslovati u Srbiji

Prostora, ljudi i podsticaja za ulaganje na raznim meridijanima je mnogo – ali je još više i opreza kod svakog potencijalnog investitora. Za svako novo radno mesto potrebno je investitoru pružiti kraljevski tretman i spektar pogodnosti. Pravna sigurnost, predvidivost, brzina odgovora i postupanja, dostupnost informacija i poštovanje postignutih dogovora su svetinja za ulagače.

Regulatorna reforma administrativnih procedura i propisa vodi unapređenju poslovnog okruženja

U uslovima narušene srpske ekonomije, bilo bi opravdano pomisliti da su ove poslovne istine prepoznate i kod nas. Iskustva iz prakse govore nam, nažalost, nešto drugo. Privrednici se, prilikom obraćanja državnoj i lokalnoj administraciji, često provlače kroz birokratski lavirint prikupljanja dokumentacije, uz neretko dobijanje parcijalnih, kontradiktornih ili netačnih informacija. Kroz put od jednog do drugog „nadležnog“ organa, gubi se vreme i novac, ali i poverenje u funkcionisanje sistema. Krivac tome su komplikovani i nejasni propisi i administrativne procedure, zastareo, spor, složen i nefunkcionalan način rada, često praćen neadekvatnim odnosom i nastupom službenika.

Kako učiniti administrativni sistem efikasnijim i jednostavnijim

Može li se građanima, preduzetnicima, domaćim i stranim kompanijama izaći u susret kvalitetnim rešenjima, efikasnom obradom zahteva, jednostavnim i usklađenim pravilima, koja neće oduzimati mnogo vremena i koja će unaprediti poslovno okruženje i stimulisati ekonomski razvoj?

Regulatorna reforma je ključ za rešenje ovog problema. Ona podrazumeva skup mera, kojima se odgovara na nezadovoljavajuće stanje pravnog okvira i njegove primene. Prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj - OECD, regulatorna reforma se odnosi na promene, koje poboljšavaju regulativu, tj. unapređuju rezultate, odnos troškova i koristi, pravni kvalitet propisa i sa njima povezane administrativne procedure.

Bogato iskustvo OPTIMUS-a u oblasti regulatorne reforme zasniva se na implementaciji projekata na lokalnom nivou i podršci nacionalnim reformama u oblasti planiranja i izgradnje u Srbiji, kao i na uspostavljanju vertikalnih veza između nacionalne i lokalnih vlasti u unapređenju propisa. Naše koncentrisano znanje potiče i od višegodišnjeg iskustva eksperata na prethodnim projektima regulatorne reforme, koje je sprovela Međunarodna finansijska korporacija (IFC-WBG) u preko 35 lokacija u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Mongoliji i Tadžikistanu.

Naša podrška uključuje:

 • Pojednostavljenje administrativnih procedura i poboljšanje propisa, uz detaljno identifikovanje postojećeg stanja, analizu pravnog i institucionalnog okvira i pripremu preporuka i rešenja za pojednostavljenje i unapređenje;
 • Ekonomsku analizu - obračun troškova preduzeća i građana, prilikom ostvarivanja njihovih, zakonom propisanih prava i obaveza kod državne i lokalne administracije;
 • Izradu nacrta propisa;
 • Jačanje kapaciteta državne i lokalne administracije;
 • Izradu softverskih rešenja za pravno siguran, javno dostupan elektronski registar administrativnih procedura i propisa;
 • Uvođenje principa analize efekata propisa (AEP) u sistem donošenja regulative na lokalnom nivou;
 • Procese konsultacija sa preduzećima i civilnim sektorom;
 • Pripremu preporuka za unapređenje zakona i podzakonskih akata, na osnovu identifikovanih problema u njihovoj primeni;
 • Osnivanje i organizovanje rada jedinstvenog šaltera za dobijanje dozvola, kroz elektronsko povezivanje učesnika u procesu;
 • Unapređenje institucionalnog mehanizma za kontinuirano donošenje kvalitetne regulative;
 • Ostale aktivnosti u cilju poboljšanja poslovnog okruženja i pojednostavljenja administracije.
Regulatornom reformom do efikasnije, jednostavnije i jeftinije birokratije

Efekti regulatorne reforme, između ostalog, uključuju:

 • Smanjenje administrativnih prepreka;
 • Povećanje ekonomske efikasnosti privrede kroz uštede u direktnim i indirektnim troškovima;
 • Uspostavljanje održivog sistema donošenja kvalitetnih propisa u budućnosti;
 • Efikasniji, jednostavniji i jeftiniji birokratski sistem;
 • Unapređenje transparentnosti regulative, kao doprinosa smanjenju mogućnosti korupcije.

Više o našim rezultatima pogledajte na stranicama projekata "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu", "Poboljšanje poslovnog okruženja u cilju povećanja investicija u turističku infrastrukturu" i "Obuke o Objedinjenoj proceduri u procesu elektronskog izdavanja građevinskih dozvola".