• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Privrednici o inspekcijskom nadzoru

29.11.2017. 00h

Druga fokus grupa - privrednici otvoreno o inspekcijama i Zakonu o inspekcijskom nadzoru

Druga fokus grupa, koja je organizovana u okviru projekta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) „Praćenje i analiziranje sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru i obaveštavanje javnosti o ostvarenim rezultatima“, održana je u Beogradu, 20. novembra 2017. godine, a okupila je predstavnike privrede. Fokus grupe (prva je okupila predstavnike republičkih i lokalnih inspekcija) imaju za cilj identifikovanje prepreka u praksi u pogledu primene Zakona o inspekcijskom nadzoru, a radi pripreme preporuka za unapređenje Zakona, odnosno njegove bolje primene.

Od momenta stupanja na snagu Zakona o inspekcijskom nadzoru, situacija sa inspekcijskim poslovima je daleko bolja nego što jeste, a procena učesnika fokus grupe je da su republički inspektori mnogo bolje osposobljeni za posao inspekcijskog nadzora ukoliko bismo ih poredili sa inspektorima na lokalnom nivou. Privrednici okupljeni u ovoj fokus grupi smatraju da je inspektorima, ali i privrednim subjektima, potrebna dodatna obuka kako bi primena Zakona o inspekcijskom nadzoru bila mnogo bolja.

Situacija je danas takva da je u praksi kažnjavanje privrednika usled formalnih nedostataka mnogo ređe u odnosu na period pre donošenja Zakona, a imamo i mnogo više primera u kojima inspektori daju uputstva za otklanjanje ovakvih nedostataka. Nakon dostavljanja dokaza o otklanjanju bilo kog formalnog nedostatka, nema daljeg postupka, istaknuto je na fokus grupi. Ovo je jedan od pokazatelja da su novine koje je ovaj Zakon doneo, a koje se u o ovom konkretnom slučaju odnose na preventivno delovanje inspekcija, u potpunosti zaživele.

Informisanost privrednika sa kontrolnim listama je dosta niska i oni se najčešće oslanjaju na znanja trećih lica koje angažuju, kao što su knjigovođe i advokati, na primer, što odgovara velikim sistemima. Mikro preduzećima i preduzetnicima bi značilo kada bi liste bile dostupnije, što se videlo iz navoda preduzetnika koji je učestvovao u radu foksu grupe. Ove liste bi trebalo učiniti dostupnijim pre same kontrole inspekcija, jer bismo na taj način ulogu inspekcija podigli na mnogo viši nivo. Ona bi bila mnogo više savetodavna u tom slučaju, rekli su učesnici skupa. Iako su kontrolne liste objavljene na internet stranicama inspekcija, privrednici nisu u punoj meri upoznati sa njima. Kao što na mejl dobijemo opomenu, bilo bi korisno da na isti način dobijemo i kontrolne liste, kako bismo svoje poslovanje mogli da prilagodimo zahtevima zakona, istakli su privrednici.

Iskustvo privrednika je da inspektori često dolaze u nenajavljene posete, a retki su slučajevi kada više inspekcija dolazi u posete zajedno, već se najčešće nadzor vrši sukcesivno, jedan za drugim. Za velike sisteme bi bilo bi mnogo celishodnije ukoliko bi posete bile najavljene i zajedničke, jer bi i privredni subjekti mogli da se pripreme, a takve posete bi bile efikasnije i efektivnije, rečeno je na skupu.

Vreme trajanja inspekcijskog nadzora od momenta usvajanja Zakona o inspekcijskom nadzoru nije ni skraćeno ni produženo.

Naredni korak u cilju unapređenja Zakona o inspekcijskom nadzoru je priprema analize i formulisanje predloga za unapređenje Zakona o inspekcijskom nadzoru i njegove primene, koji će biti pripremljeni na osnovu stavova i mišljenja izrečenih na fokus grupama, ali i na osnovu nalaza prikupljenih iz 368 upitnika koji su stigli iz 104 grada i opštine i 8 republičkih inspekcija. Nakon izrade analize, trebalo bi pristupiti realizaciji preporuka kako bi se otklonile identifikovane prepreke.