• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Vesti

Kraljevo započinje projekat unapređenja poslovnog okruženja

19.11.2012. 00h

Grad Kraljevo, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) i OPTIMUS - Centar za dobro upravljanje su 19. novembra 2012. godine, potpisali ugovor o sprovođenju p...

>Opširnije

Obuka za pripremu inventara administrativnih postupaka u Novom Pazaru

11.10.2012. 00h

Obuka o regulatornoj reformi i pripremi inventara administrativnih propisa za članove Radne grupe i službenike gradske uprave Novog Pazara koji će biti angažovani na projektu “Unapređenje poslo...

>Opširnije

Prezentacija projekta u Leskovcu

5.10.2012. 00h

U petak 5. oktobra u Leskovcu, na sastanku predstavnika Optimusa – Slađane Karavdić Kočević i Predraga Cvetkovića sa načelnicima i drugim članovima uprave grada predstavljen je projekat "Unap...

>Opširnije

Regulatornom reformom do efikasnije uprave: operativne pripreme u Novom Pazaru

20.9.2012. 00h

Predstavnice OPTIMUS-a – Centra za dobro upravljanje, Slađana Karavdić Kočević i Katarina Milanović, održale su 19. septembra 2012. godine, prezentaciju o početku implementacije projekta ...

>Opširnije

Novi Pazar započinje projekat smanjenja troškova privrednicima

13.9.2012. 00h

Novi Pazar započinje sa sprovođenjem projekta “Unapređenje poslovnog okruženja kroz regulatornu reformu na lokalnom nivou” kojim će, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i O...

>Opširnije

?>