• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Vesti

Leskovac - grad partner u projektu regulatorne reforme

22.8.2012. 00h

Na sednici Gradskog veća Leskovca, održanoj 17. avgusta, data je saglasnost na zaključenje ugovora o realizaciji projekta “Unapređenje poslovnog okruženja kroz regulatornu reformu na lokalnom n...

>Opširnije

Početak saradnje sa Novim Pazarom

13.8.2012. 00h

Na sastanku gradonačelnika Novog Pazara Meha Mahmutovića, njegovog zamenika Ahmedina Škrijelja i zamenika načelnika Gradske uprave za izvorne i poverene poslove, Ahmedina Binjoša, sa Slađanom Ka...

>Opširnije

SECO Projekat unapređenja poslovnog okruženja–jedan od dva najvažnija projekta koje je SKGO započela u 2012.

5.7.2012. 00h

Savetodavni odbor koji je zajedničko telo programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija” koji finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Si...

>Opširnije

Početak rada Savetodavnog odbora

12.4.2012. 00h

Prvi sastanak zajedničkog Savetodavnog odbora projekta„Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ koji finansira Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske ...

>Opširnije

Projekat regulatorne reforme kao ekonomski benefit za opštine

22.3.2012. 00h

Kao rezultat zajedničke inicijative Stalne konferencije gradova i opština u Srbiji i Centra za dobro upravljanje OPTIMUS, kreiran je projekat "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kro...

>Opširnije

?>