• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Održana obuka o „Analizi efekata propisa“

20.5.2013. 00h

Obuka „Analiza efekata propisa (AEP)“ održana je za članove konsultantskog tima SKGO-a i OPTIMUSA- Centra za dobro upravljanje na Fruškoj Gori 13. i 14. maja. Obuku je održao g-din Roman Ladus, stručnjak u oblasti regulatorne reforme, analize efekata propisa i unapređenja investicione klime. U svojoj višegodišnjoj praksi, g-din Ladus je radio na uspešnim projektima regulatorne reforme i AEP finansiranim od strane EU, USAID, UNDP i Svetske banke.

Tokom dva dana obuke polaznici su upoznati sa suštinom, značajem i ulogom AEP-a u unapređenju procesa kreiranja regulativa i politike.
Učesnicima su predstavljena iskustva drugih zemalja, Evropske Unije i Srbije u implementaciji AEP-a. Takođe, polaznici su kroz teorijsku prezentaciju i interaktivne vežbe upoznati sa najvažnijim elementima i dobrom praksom sprovođenja AEP-a.

Drugog dana razvila se diskusija među polaznicima o kvalitetu lokalnih odluka i kako ga unaprediti, kao i u vezi moguće primene principa AEP-a na lokalnom nivou u cilju unapređenja kvaliteta lokalnih odluka.

OPTIMUS- Centar za dobro upravljanje i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) će nastaviti sa praksom organizovanja obuka i radionica kako bi gradove i opštine uputili u što stručnije i savremenije metode za implementaciju regulatorne reforme.