• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Trogodišnji projekat o unapređenju poslovnog okruženja na lokalnom nivou

28.1.2012. 00h

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Centrom za dobro upravljanje - Optimus, je u decembru započela implementaciju trogodišnjeg projekta pod nazivom "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu"

koji se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), preneo je veb sajt SKGO.

Projekat ima za cilj unapređenje poslovnog okruženja u lokalnim zajednicama u Srbiji, kroz pojednostavljenje administrativnih procesa i procedura, koje u mnogim slučajevima ometaju ili usporavaju poslovne aktivnosti na lokalnom nivou i negativno utiču na lokalni ekonomski razvoj i novo zapošljavanje.

Aktivnosti projekta će biti zasnovane na dva glavna stuba, dizajniranih da odgovore na specifične potrebe kako manjih opština tako i većih i razvijenijih gradova i opština koji se vide kao potencijalna čvorišta ekonomskog razvoja, na sledeći način:

Razvoj modela za odabrane grupe pojednostavljenih administrativnih procedura, posebno dizajniranih za manje opštine i njihovo testiranje kroz sprovođenje u 10 izabranih opština, uz kontinuiranu izgradnju kapaciteta lokalnog administrativnog osoblja za njihovu primenu;
Sistemska regulatorna reforma poslovnih administrativnih procedura i uvođenje analize efekata propisa (AEP) u lokalnim propisima u 6 odabranih gradova/opština, sa ciljem smanjenja troškova, razvoja okvira za održive reforme i povećanja transparentnosti rada lokalnih uprava, preneo je sajt SKGO.