• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

OPTIMUS učestvuje u realizaciji obuka za korišćenje softvera za elektronsku objedinjenu proceduru u procesu izdavanja gradjevinskih dozvola

19.2.2016. 00h

Reforma procesa izgradnje, započeta donošenjem izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji (2014), koji je od 01. januara 2016. godine uveo uspostavljanje elektronske objedinjene procedure (jednošalterskog sistema) u procesu izdavanja građevinskih dozvola, priključenja i upisa svojine, nastavljena je podrškom u primeni centralizovanog softvera. Obuke za korišćenje softvera, koje su otpočele sredinom decembra 2015. godine uz podršku USAID BEP projekta, nastavile su se sredinom januara 2016. godine, kroz seriju obuka u organizaciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, kako bi se obučilo oko 3.000 učesnika u objedinjenoj proceduri.

Direktorka OPTIMUS-a, Slađana Karavdić Kočević, je jedan od trenera, koji svake nedelje sprovode praktične obuke za korišćenje softvera objedinjene procedure. Učesnici obuka su predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, lokalnih samouprava i imaoca javnih ovlašćenja (javnih preduzeća, Katastra i drugih organizacija). Dvodnevna obuka obezbeđuje teoretsko i praktično znanje polaznicima, kako bi se bliže upoznali sa načinom korišćenja softvera za objedinjenu proceduru i osposobili za samostalan rad.

Obuka pokriva teme kao što su: opšta funkcionalnost aplikacije, elektronski proces izdavanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole, upotrebne dozvole i dozvola iz člana 145. Zakona, kao i druge procese i softverske elemente. Web aplikacija za sprovođenje objedinjene procedure, koja se nalazi na serveru Agencije za privredne registre, predstavlja elektronsku, javno dostupnu bazu podataka o toku svakog pojedinačnog predmeta, koja se primenjuje u procesu odlučivanja po zahtevu građana i privrede za teritoriju čitave Srbije.

G-đa Kočević je postala sertifikovani trener, nakon uspešnog pohađanja treninga trenera, koji je organizovalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u saradnji sa donatorima i drugim organizacijama, u decembru 2015. godine.