• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Doneta pravna akta kojima se usvajaju preporuke u Loznici

15.4.2014. 00h

Nadležni organi Grada Loznice su ovih dana usvojili nekoliko akata neophodnih za sprovođenje preporuka pripremljenih u okviru projekta „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“.

Vidoje Petrović, gradonačelnik Grada Loznice doneo je 26. marta 2014. godine Odluku o prihvatanju preporuka za unapređenje i pojednostavljenje administrativnih postupaka Grada Loznice, koju je u celosti najpre prihvatila Radna grupa projekta, na sednici održanoj 31. januara 2014. godine. Unapređenje i pojednostavljenje administrativnih postupaka je u najvećem interesu za privredu i građane Loznice, kao i potencijalne domaće i strane investitore.

Gradsko veće Grada Loznice, na sednici održanoj 3. aprila 2014. godine, donelo je Zaključak koji obavezuje organizacione jedinice Gradske uprave da, kroz neposrednu međusobnu saradnju, razmenjuju i pribavljaju dokumenta po službenoj dužnosti, tako da stranka nije u obavezi da iste dostavlja. Tom prilikom je gradonačelnik informisao članove Gradskog veća o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekta i iskazao veliko zadovoljstvo saradnjom sa OPTIMUS-om. Dogovoreno je da predstavnici OPTIMUS-a u narednih mesec dana održe prezentaciju realizovanih aktivnosti na Projektu pred članovima Gradskog veća, kako bi se bliže upoznali. Gradsko veće je ovlastilo načelnicu Gradske uprave da donese Pravilnik kojim će se bliže urediti pitanja od značaja za racionalizaciju rada Gradske uprave Grada Loznice.

Milojka Smiljanić, načelnica Gradske uprave, donela je Pravilnik 9. aprila 2014. godine. Ovim pravilnikom, bliže se uređuju međusobni odnosi odeljenja i drugih organizacionih jedinica u sastavu Gradske uprave i način sprovođenja administrativnih postupaka, rokovi za dostavljanje, obradu i rešavanje predmeta, kao i druga pitanja od značaja za racionalizaciju rada Gradske uprave.