• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Početak četvrte faze projekta u Kraljevu

3.1.2014. 00h

Dobra gradska uprava zasniva svoj rad na transparentnosti, ekonomičnosti i zakonitosti, koja podrazumeva da građani sa što manje komplikovanih procedura ostvare svoja prava - poruka je sa sastanaka Radne grupe koji je održan 27. decembra u Kraljevu.

Sastanak Radne grupe označava početak četvrte faze projekta „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ tokom koje će biti uspostavljen elektronski registar administrativnih postupaka, kako bi građani na transparentan način imali uvid kako se sprovode administrativni postupci. „Očekujem da po završetku ovog projekta poslovni sektor i građani Kraljeva budu zadovoljni načinom funkcionisanja lokalne administracije“, rekao je Predrag Cvetković, stručnjak za regulatornu reformu.
„Delotvornost znači da građani mogu na lakši način da ostvare svoja prava, bez nepotrebnih procedura, a inovativnost podrazumeva nove aktivnosti koje sprovodi Gradska uprava, idući u susret nekim novim propisima“, precizirao je Miloš Petrović, načelnik gradske uprave. Gospodin Petrović je takođe naglasio da je Kraljevo jedna od retkih lokalnih samouprava u Srbiji koja sprovodi regulatornu reformu na lokalnom nivou.
„Preostaje da se dogovorimo o načinu implementacije onoga što je do sada usvojeno, što predstavlja možda najtežu fazu u sprovođenju ove reforme“ izjavio je gospodin Petrović na sastanku. Ovo će, prema njegovim rečima, biti način da se prevaziđe sve ono što je izazvalo izreku u narodu poznatu kao „fali ti jedan papir“. „Sad ćemo mi za potrebe građana pribavljati taj jedan papir, jer ćemo po službenoj dužnosti pribavljati sve ono što građanima treba, a da Gradska uprava time raspolaže“, pojasnio je Petrović.
U Kraljevu je već donet Pravilnik o racionalizaciji rada Gradske uprave kojim su tačno propisane obaveze organizacionih jedinica u postupanju, određena su lica koja su zadužena za pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti i otvorene su e-mail adrese preko kojih će se posao obavljati.- navodi se na sajtu Grada Kraljeva.