• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Obuka radne grupe za pojednostavljenje administrativnih postupaka u Leskovcu

23.9.2013. 00h

U petak 20. septembra održana je obuka na temu “Analiza administrativnih postupaka i priprema preporuka” u Leskovcu. Nakon faze konsultacija sa poslovnim sektorom, započinje III faza koja podrazumeva pripremu preporuka za pojednostavljenje administrativnih postupaka. Kako bi se preporuke što kvalitetnije pripremile, za članove Radne grupe i angažovane službenike organizovana je obuka. Učesnici treninga su obučeni da primenjuju kriterijume za analizu administrativnih postupaka i daju adekvatne preporuke.

Posebna pažnja je posvećena kriterijumu “Povoljnost za poslovanje”, koji je privrednicima i građanima najvažniji zato što obuhvata: vreme potrebno za realizaciju administrativnog postupka, potrebnu dokumentaciju, takse i naknade, informacije i druge elemente.

Nakon teoretskog predavanja, učesnici su i praktično radili na konkretnim administrativnim postupcima iz oblasti urbanizma i izgradnje, komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine i privrede. Za svaki od postupaka dati su predlozi za skraćenje rokova za rešavanje predmeta, eliminaciju nepotrebne dokumentacije, pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti, smanjenje taksi, uvođenje novih obrazaca itd.

Znanja stečena na obuci, članovima Radne grupe će koristiti kada se budu usaglašavale preporuke predložene od strane službenika, poslovne zajednice, građanstva i stručnjaka OPTIMUS-a.