• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Konsultacije sa privrednim sektorom Sombora

10.9.2013. 00h

U četvrtak i petak, 5. i 6. septembra u Regionalnoj privrednoj komori Sombor održane su fokus grupe na kojima su učestvovali predstavnici poslovnog sektora iz grada Sombora. Cilj održavanja fokus grupa je da somborski privrednici iznesu svoje predloge i sugestije za unapređenje administrativnih procedura iz oblasti koje su od značaja za njihovo poslovanje. Izneti predlozi se odnose na eliminaciju nepotrebne dokumentacije, skraćenje rokova, smanjenje taksi i naknada kao i potreba da se sve informacije od značaja dobiju na jednom mestu.

Na konsultacijama je bilo prisutno ukupno 40 predstavnika poslovnog sektora – privrednih društava, Regionalne privredne komore Sombora, koji su izneli svoja mišljenja i dali predloge za pojednostavljenje administrativnih procedura.

Prvog dana održane su konsultacije u okviru dve fokus grupe: „Urbanizam i građenje“ i “Komunalna delatnost”, sa akcentom na procedure koji se odnose na zauzeće javnih površina. Drugog dana, održane su fokus grupe na temu “Zaštita životne sredine” i “Privreda i poljoprivreda”.

Na fokus grupi na temu urbanizma i građenja, posebna pažnja je posvećena procedurama koje se odnose na dobijanje informacije o lokaciji, kao i građevinske, lokacijske i upotrebne dozvole.

Ukazano je na značajne teškoće sa kojima se privrednici suočavaju prilikom pribavljanja jednog ili više navedenih dokumenata. Postojeći sistem izdavanja dozvola u oblasti izgradnje, u celoj zemlji, pa i u gradu Somboru karakterišu izrazito dugo trajanje, visoki troškovi, kao i nepredvidive i složene procedure. Kao prilog ovoj tvrdnji mogu da posluže reči jednog somborskog privrednika koji godinama posluje u oblasti izgradnje, da je morao da zaposli jednu osobu koja ima jedini zadatak da pribavlja potrebnu dokumentaciju. I pored toga, pomenuti privrednik uspeva da pribavi građevinsku dozvolu u najboljem slučaju za šest-sedam meseci.

U okviru druge fokus grupe, poseban akcenat je bio na zauzeću javnih površina. Naročito je ukazano na visoke iznose za komunalne usluge za privrednicima (iznošenje smeća, utrošena voda itd.).

Drugog dana, na fokus grupama “Zaštita životne sredine” i “Privreda i poljoprivreda” bilo je reči o poteškoćama koje privrednicima stvaraju duge i komplikovane procedure iz te, ali i drugih oblasti, kao i o nedovoljno edukovanim službenicima sa birokratskim pristupom u radu.

Brojni predlozi i sugestije privrednika biće uzeti u obzir prilikom davanja preporuka za unapređenje administrativnih procedura koje sprovodi Gradska uprava grada Sombora.