• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Vesti

OPTIMUS učestvuje u realizaciji obuka za korišćenje softvera za elektronsku objedinjenu proceduru u procesu izdavanja gradjevinskih dozvola

19.2.2016. 00h

Reforma procesa izgradnje, započeta donošenjem izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji (2014), koji je od 01. januara 2016. godine uveo uspostavljanje elektronske objedinjene procedure (jedn...

>Opširnije

Šta kažu rezultati anketiranja predsednika skupština i saveta stanara u Gradskoj opštini Vračar

11.2.2016. 00h

Gradska opština Vračar i OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje sproveli su anketu predsednika skupština i saveta stanara stambenih zgrada sa teritorije opštine Vračar. Razlozi za sprovođenje a...

>Opširnije

Kako se upravlja i održava stambenim zgradama u opštini Vračar

25.1.2016. 00h

U cilju doprinosa unapređenju stanovanja i održavanja stambenih zgrada na svojoj teritoriji, Gradska opština Vračar je, u saradnji sa OPTIMUS-om, organizovala 4 radionice za ključne aktere u ovoj...

>Opširnije

OPTIMUS pruža podršku Zaštitniku građana

29.11.2015. 00h

Projekat “Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz saradnju sa civilnim društvom”, koji finansira Ambasada Velike Britanije u Srbiji, ima za cilj da do...

>Opširnije

Rеforma građеvinskih dozvola za konkurеntniji rеgion Zapadnog Balkana

9.10.2015. 00h

U Srbiji je procеdura izdavanja građеvinskе dozvolе skraćеna jе sa nеkadašnjih 250 do 300 dana na 28 dana sa ciljеm da, od slеdеćе godinе, izdavanje ovog dokumеnta bude samo elektrons...

>Opširnije