• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Vesti

Lakše i brže do građevinske dozvole u Gradu Kraljevu

23.2.2015. 00h

Lokalna samouprava u Kraljevu je inicirala potpisivanje Sporazuma o saradnji na osnovu koga će gradske službe pribavljati dokumenta, potrebna u procesu izdavanja dozvola iz oblasti izgradnje, po slu...

>Opširnije

U Čajetini održana obuka za primenu aplikacije za objedinjenu proceduru

21.1.2015. 00h

Obuka pod nazivom „Primena i upravljanje aplikacijom i bazom podataka za objedinjenu proceduru“ je održana 25. decembra 2014. god za članove Radne grupe u Čajetini. Cilj obuke je da se čla...

>Opširnije

Održana prva sednica Radnog tela za regulatornu reformu u Loznici

18.12.2014. 00h

Pravilnik o Registru administrativnih postupaka predviđa da Regulatorno telo redovno ažurira registar i da se sprovode principi analize efekata propisa. Regulatorno telo obavlja sve stručne poslove...

>Opširnije

Učešće u međunarodnom Sida – Life Academy trening programu o efikasnom korišćenju energije

16.12.2014. 00h

Predstavnica OPTIMUS-a, Katarina Milanović, je uspešno završila drugu fazu Međunarodnog trening programa o efikasnom korišćenju energije i planiranju koji je održan ove jeseni u Švedskoj. Pro...

>Opširnije

Potpisan protokol između opštine Čajetina, javnih preduzeća i katastra radi uspostavljanje “Jedinstvenog šaltera za građevinske postupke“

28.11.2014. 00h

Opština Čajetina, Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ i OPTIMUS-Centar za dobro upravljanje su u oktobru započeli saradnju na projektu „Brže i lakše do građevinske dozvole“ u cilju t...

>Opširnije