• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
  u bilo kakvom poduhvatu.
 • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
 • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
  Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
 • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
 • Smanjujemo rizik poslovanja.
 • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.


grb-vracar

Projekat „Za uređenije zgrade na Vračaru“

Uvod

Oblast održavanja i upravljanja stambenim zgradama u Srbiji zahteva celovitu reformsku akciju, koja bi trebalo da obezbedi zakonske, institucionalne, finansijske, strukovne i organizacione uslove za uvođenje znatno jasnijih pravila i mehanizama i unapređenje prakse upravljanja i održavanja zgradama.

Nacrt novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koji je u proceduri, uvodi nove koncepte u oblast stanovanja, upravljanja i održavanja stambenih zgrada. Profesionalizacija u oblasti upravljanja, razdvajanje sredstava za investiciono i tekuće održavanje, prinudna uprava, obaveza registrovanja stambenih zajednica i uvođenje centralnog registra stambenih zajednica, neke su od najvažnijih novina aktuelnog Nacrta zakona.

U periodu decembar 2015 – mart 2016. godine, Opština Vračar i OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje su sproveli projekat “Bolje stanovanje na Vračaru” u okviru programa “Unapređenje pružanja usluga na lokalnom nivou”, koji sprovode UNDP i opština Vračar.

Jedna od aktivnosti projekta je bila sprovođenje ankete među predsednicima skupština i saveta stanara. U anketiranju je učestvovalo ukupno 124 predsednika/ca skupština i saveta stanara, što čini odaziv od 39.12% pozvanih osoba. Predsednici/ce skupština i saveta stanara anketirani su na teme, kao što su: trenutno stanje u funkcionisanju skupština/saveta stanara, aktuelno stanje zgrada, aktuelni propisi i Nacrt novog Zakona, saradnja sa opštinom i potrebna podrška za skupštine i savete stanara.

Predstavnici skupština i saveta stanara su evidentirali probleme sa kojima se suočavaju, ali i dali predloge za njihovo rešavanje. Način prevazilaženja poteškoća u radu skupština/saveta stambenih zgrada, anketirani predsednici/ce vide u sledećem: a) zakonskoj regulativi, kojom bi se uvela obaveznost finansijskog i drugog učešća u održavanju zgrada, odnosno sankcionisanje za nepoštovanje obaveza, b) razvoju održivog sistema naplate obaveza za održavanje zgrada, c) edukaciji, podizanju svesti, informisanosti i motivaciji.

Prema mišljenju ispitanika/ca, teme na koje bi opština trebalo da organizuje obuke ili seminare su: pravni okvir održavanja i upravljanja zgradama (64.8%), prava i obaveze stambene zajednice (64.8%), uloga i odgovornost upravnika u zgradama (62.5%), finansijski menadžment (58%), pristup izvorima finansiranja (52.3%), izrada programa održavanja zgrade (46.6%), podizanje svesti stanara o održavanju zgrada u zajedničkom interesu (45.5%) itd.

Više informacija o rezultatima anketiranja možete naći u Izveštaju o rezultatima anketiranja predsednika skupština stanara stambenih zgrada u Gradskoj opštini Vračar.

Ciljevi projekta

Projekat „Za uređenije zgrade na Vračaru“ je direktan odgovor na potrebe predsednika/ca skupština i saveta stanara na Vračaru, izražene kroz sprovedeno anketiranje u okviru prethodnog projekta “Bolje stanovanje na Vračaru”.

Opšti cilj projekta je doprinos održivom razvoju lokalne zajednice, kroz edukaciju i informisanje u oblasti upravljanja i održavanja stambenih zgrada u opštini Vračar.

  Pojedinačni ciljevi:
 • Podizanje kapaciteta i informisanosti predsednika/ca skupština i saveta stanara Gradske opštine Vračar o održivom upravljanju i održavanju zgrada;
 • Unapređenje komunikacije i saradnje Gradske opštine Vračar sa predsednicima skupština/saveta stanara;
 • Jačanje participativnog učešća građana/ki i time osnaživanje lokalne zajednice u Gradskoj opštini Vračar;
 • Povećanje informisanosti građana/ki Gradske opštine Vračar.

Projektne aktivnosti

Projekat predviđa pripremu i sprovođenje dva seminara za predsednike/ce skupština i saveta stanara, kako bi im se podigli kapaciteti u oblastima, koje su sami prepoznali i naveli u anketi. Takođe, treba imati u vidu da će nov Zakon i njegov koncept upravljanja i održavanja predstavljati dodatan izazov za stanare i sadašnje predsednike/ce skupština i saveta (po novom Zakonu, upravnike/ce stambenih zajednica). Ovi seminari će doprineti lakšem rešavanju izazova i sagledavanju novih mogućnosti, koje nosi nov zakon.

Seminari će pokrivati teme: pravni okvir održavanja i upravljanja zgradama, prava i obaveze stambene zajednice prema novom Zakonu, uloga i odgovornost upravnika, mogućnost profesionalnog upravljanja, saradnja sa stanarima i sl. Kako će jedan deo seminara biti posvećen diskusiji sa učesnicima/ama, očekuje se prikupljanje dodatnih informacija o problemima stanara u cilju sagledavanja trenutne situacije, kao i predloga za unapređenje upravljanja i održavanja zgrada.