• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Potpisan ugovor o saradnji na projektu sa gradom Loznicom

24.5.2013. 00h

Grad Loznica je šesti grad koji je potpisao ugovor o sprovođenju projekta regulatorne reforme. To je ujedno i poslednji grad u kome će se sprovoditi Komponenta 2 projekta „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“.

Potpisivanju ugovora je prethodio sastanak koji je održan 10. maja 2013. godine na kome je predstavnicima Grada predstavljen projekat. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Vidoje Petrović, načelnica gradske uprave Milojka Smiljanić, šef kabineta Danijela Marković, načelnica odeljenja za LER Ljiljana Nikolić i predstavnice OPTIMUS-a, Slađana Karavdić Kočević i Katarina Milanović.
Grad Loznica u svojoj organizacionoj strukturi već ima uslužni centar za građane koji posluje od 2005. godine. Implementacijom projekta će se usluga građanima i privredi još više unaprediti, pojednostavljenjem administrativnih procedura i skraćenjem rokova za njihovu obradu.

Loznica je pogranični grad sa Bosnom i Hercegovinom, a prostire se na 614 km² i ima populaciju od 86.413 stanovnika. Grad Loznica je jedna od tri certifikovane lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem u Srbiji i teži da postane privredni, kulturni i turistički centar zapadne Srbije.