• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Obuka za članove Radne grupe i službenike lokalne administracije u Leskovcu

30.3.2013. 00h

U okviru pripremne faze projekta “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu”, u Leskovcu je 28. i 29. marta 2013. održana obuka za članove Radne grupe i službenike koji će biti angažovani na Projektu.

Učesnici obuke su se upoznali sa procesom i metodologijom regulatorne reforme i pripremom inventara administrativnih postupaka koji su u nadležnosti gradske uprave. Detaljno su prezentovane faze u procesu i uloga lokalnih vlasti i zaposlenih u gradskoj upravi u cilju pojednostavljenja administrativnih postupaka.

Tokom obuke je odrađena praktična vežba za popunjavanje formulara za prijavu administrativnih postupaka. Takođe, istaknuta je važnost aktivnog učešća službenika u pripremi predloga za skraćenje rokova, eliminaciju dokumentacije, smanjenju taksi itd.

Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca je istakao značaj projekta za stvaranje povoljnije klime za investiranje i razvoj biznisa. On je istakao da je “prioritet lokalne vlasti u Leskovcu eliminacija administrativnih barijera koje usporavaju ekonomski razvoj i novo zapošljavanje, a da se taj cilj može postići kroz regulatornu reformu”.

Marina Janković, šefica Radnog tima za regulatornu reformu u Nišu, predstavila je rezultate identičnog projekta koji je realizovan u Nišu od 2009-2010. Ovaj primer dobre prakse je izazvao veliko interesovanje kod učesnika obuke, a posebno praktična primena elektronskog registra koji na transparentan način strankama olakšava obraćanje lokalnoj administraciji.