• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Opština Gornji Milanovac partner u projektu regulatorne reforme

19.3.2013. 00h

Gornji Milanovac započinje projekat „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“, u saradnji sa OPTIMUSOM-Centrom za dobro upravljanje i Stalnom konferencijom gradova i opština, rekao je 19. marta predsednik Opštine Milisav Mirković, na sastanku sa generalnim sekretarom Stalne konferencije gradova i opština Đorđem Staničićem i direktorkom OPTIMUSA – Centra za dobro upravljanje Slađanom Karavdić Kočević.

Mirković je naglasio da, iako je Gornji Milanovac počeo sa reformom administracije nešto kasnije nego mnoge opštine, razumevanje važnosti ove reforme za dalji napredak opštine pomogao je da Gornji Milanovac uhvati korak i čak prestigne opštine koje su sa reformama počele pre desetak godina.

Načelnica opštinske uprave Gorica Petrović je ukazala da je upravo regulatorna reforma potrebna da bi se zaokružio proces reforme opštinske administracije.
Glavni ciljevi regulatorne reforme su smanjenje troškova i vremena neophodnog za poslovne aktivnosti, formiranje održivih regulatornih mehanizama za nove propise sa nižim troškovima i manjim rizikom i povećanje transparentnosti i efikasnosti javne administracije na lokalnom nivou.

Opština Gornji Milanovac je administrativni centar Takovskog kraja, koji obuhvata područje u okolini Takova, predele između Suvobora, Rudnika i Vujna, prvenstveno zahvata sliv reke Dičine. Opštini Gornji Milanovac pripada i deo Kačera I Gornja Gruža. Opština Gornji Milanovac ima blizu 44.500 stanovnika, od čega 24.216 živi u istoimenom gradu.