• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Predstavljeni rezultati konsultacija s poslovnim sektorom i ekonomska analiza postupaka

14.3.2013. 00h

Predstavnici OPTIMUSA - Centra za dobro upravljanje predstavili su 13. marta u Novom Pazaru, na sastanku radne grupe projekta regulatorne reforme, sprovedene aktivnosti u prvoj fazi projekta, rezultate obavljenih konsultacija sa poslovnim sektorom i rezultate ekonomske analize administrativnih postupaka pre reforme.

Sastanak, kome su prisustvovali svi načelnici gradske uprave, otvorio je gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović, naglasivši da “brže i kvalitetnije sprovođenje procedura, profesionalizam, strogo poštovanje legalnih okvira treba da budu glavne odlike gradske uprave”.
“Ovim projektom, gradska uprava će postati funkcionalna institucija, čijim radom će građani i preduzeća i preduzetnici biti zadovoljni. Ova institucija treba da postane brend efikasnosti”, rekao je dr Mahmutović.

Radnoj grupi je prezentovan izveštaj o o završetku prve faze popisa administrativih postupaka koji su u nadležnosti gradske uprave. Inventar sadrži 193 postupka i pripremili su ga službenici lokalne administracije uz podršku OPTIMUS-a.

Izveštaj o realizaciji II faze odnosi se na konsulatacije sa poslovnim sektorom, koje su održane sredinom februara meseca. Radna grupa je kroz izveštaj imala priliku da se upozna sa primedbama koje stranke imaju na rad gradske uprave u administrativnim postupcima iz oblasti izgradnje, zauzeća javnih površina, zaštite životne sredine itd.

Posebno interesovanje kod članova Radne grupe je izazvala prezentacija ekonomske analize administrativnih postupaka, koja pokazuje direktne i indirektne troškove za svaki postupak posebno. Ekonomska analiza će pomoći sistemskom pristupu i kvantifikovanju rezultata reforme.