• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Prezentacija projekta u Leskovcu

5.10.2012. 00h

U petak 5. oktobra u Leskovcu, na sastanku predstavnika Optimusa – Slađane Karavdić Kočević i Predraga Cvetkovića sa načelnicima i drugim članovima uprave grada predstavljen je projekat "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatronu reformu” koji su ova organizacija i Stalna konferencija gradova i opština potpisali sa gradom Leskovcem.

Skup je otvorio pomoćnik gradonačelnika Milorad Mladenović koji je ukratko predstavio cilj projekta i najavio donošenje odluke o formiranju Radne grupe, kao i angažovanje službenika koji će raditi na projektu. Nakon toga predstavnici OPTIMUS-a su održali prezentaciju o procesu i metodologiji koji će se koristiti pri implementaciji projekta, kao i o fazama i aktivnostima koje projekat predviđa. Posebno je naglašeno da realizacijom projekta poslovni sektor može očekivati značajne uštede u svom poslovanju, a lokalna administracija će povećati efikasnost i kvalitet svojih usluga. Pojednostavljenjem administrativnih procedura koje su u nadležnosti lokalne samouprave, grad Leskovac će postati konkurentniji za nove investicije, zaključeno je na sastanku.