• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Trening OPTIMUS tima: timski rad na regulatornoj reformi

6.9.2012. 00h

Trening OPTIMUS tima, sa ciljem razmene znanja i usaglašavanja principa rada u okviru projekta naredne dve godine, održan je 31. avgusta i 1. septembra, u prostorijama OPTIMUS-a.

Tema treninga bila je implementacija Komponente 2 projekta “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu”, načela i aspekti rada i međusobne saradnje, neophodnost timskog rada i izazovi koji se očekuju. Najavljena je i priprema “Newsletter-a” OPTIMUS-a, koji je planiran kao efikasan način da se trenutni i potencijalni partneri i zainteresovane strane upoznaju sa radom OPTIMUS-a i aktuelnim dešavanjima u oblasti unapredjenja poslovnog okruženja.