• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Početak rada Savetodavnog odbora

12.4.2012. 00h

Prvi sastanak zajedničkog Savetodavnog odbora projekta„Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ koji finansira Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i programa„Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, koji finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida),

održao se 12. aprila ove godine u prostorijama SKGO.

„Savetodavni odbor ima ulogu foruma visokog nivoa koji pruža opšte smernice i savete Zajedničkom izvršnom odboru koji je formiran u okviru ovih programa. Cilj ovog tela jeste sinhronizacija, koordinacija i nadgledanje aktivnosti ova dva programa koji će sprovoditi aktivnosti od izuzetnog značaja za dalji razvoj gradova i opština u Srbiji i omogućiti njihovo efikasnije pristupanje EU“, rekao je Vladimir Jovanović, menadžer programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“.
Savetodavni odbor je sastavljen od predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Kancelarije za evropske integracije, Uprave za rodnu ravnopravnost, Kancelarije za regulatornu reform i analizu efekata propisa, Privredne komore Srbije kao i predstavnika gradova i opština, odnosno Predsedništva i resornih odbora SKGO. Predstavnici donatorske zajednice učestvuju u svojstvu posmatrača.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, obratio se prisutnima predstavljajući opšti kontekst za sprovođenje programa. „Važan cilj je jačanje institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji, kao i jačanje svesti o značaju ovog procesa. Krajnji cilj SKGO, prema rečima generalnog sekretara, „jeste da podignemo kapacitete gradova i opština u Srbiji na takav nivo koji će dovesti da proces koji nas očekuje bude realizovan na efikasan način, da građani budu zadovoljni i da, generalno uzev, kao država i društvo što bezbolnije prođemo kroz neophodne promene koje nas očekuju.“
Slađana Karavdić Kočević, direktor OPTIMUS - Centra za dobro upravljanje, obratila se prisutnima objasnivši važnost regulatorne reforme i naglasivši fokus aktivnosti OPTIMUS-a u nosioca Komponente 2 projekta“Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“.

“ Od velike važnosti je da je Vlada Srbije prepoznala važnost regulatorne reforme na svim nivoima kao preduslov za poboljšanje poslovne klime, koja predstavlja suštinski uslov za nove investicije i efikasnu podršku malim i srednjim preduzećima. Sistematsko sprovođenje regulatorne reforme administrativnih postupakai uvođenje principa analize efekata propisa (AEP) u 6 odabranih gradova i većih opština, vodiće ka smanjenju rizika i troškova poslovanja u tim opštinama. Takođe, obezbediće razvoj okvira za održivost reformi u izabranim opštinama”, rekla je Slađana Karavdić Kočević.

Katarina Milanović, zamenik direktora OPTIMUS-a, naglasila je da je, do tog trenutka, OPTIMUS uzeo u obzir 15 gradova/opština koje bi mogle da uzmu učešće u Komponenti 2 Projekta. “Na osnovu kriterijuma kao sto su: ekonomski razvoj i jednaka regionalna distribucija, koncentracija privatnog preduzetništva, strateški fokus lokalne vlasti, otvorenost lokalne samouprave prema reformama, finansijski doprinos lokalnih samouprava reformi i sinergija sa ostalim donatorskim projektima, šest lokacija je u užem izboru za implementaciju regulatorne reforme”, rekla je Katarina Milanović i dodala:
“Odmah nakon izbora očekujemo da potpišemo ugovore sa tri opštine u prvoj fazi projekta”.

Darko Drndić, menadžer Komponente 1 Projekta, naglasio je da je opšti cilj projekta da proizvede bolje poslovno okruženje u lokalnim zajednicama u Srbiji, doprinoseći višem nivou privatnih investicija. „SKGO je asocijacija svih opština i gradova u Srbiji i upravo sa tog aspekta, od izuzetne je važnosti pomoći opštinama kroz pojednostavljenje odabranih administrativnih procedura. Taj cilj će biti postignut kroz razvijanje i sprovođenje modela pojednostavljenih administrativnih procedura u 10 manjih opština u dva kruga“. Istovremeno, razviće se model koji će moći i posle završetka Projekta da se implementira i u drugim zainteresovanim opštinama.

Predstavnici SKGO su podsetili da program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“ ima za cilj “jačanje kapaciteta lokalnih samouprava da odgovore na pristupne zahteve EU kroz poboljšanu efektivnost SKGO da podrže interese i razvoj svojih članova”. Ovaj projekat teži da doprinese jačanju demokratije iuravnoteženog održivog razvoja gradova i opština.