• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Istražujemo… kako funkcioniše inspekcijski nadzor u Srbiji

31.10.2017. 00h

Počela je analiza Zakona o inspekcijskom nadzoru „Praćenje i analiziranje sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru i obaveštavanje javnosti o ostvarenim rezultatima“, koji finansira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave...

Zakon o inspekcijskom nadzoru usvojen je 2015. godine, a u celosti je stupio na snagu u aprilu naredne godine. Ovaj Zakon doneo je novine u radu inspekcija, koje se pre svega ogledaju u preventivnom delovanju, koordinaciji različitih inspekcija, smanjenju sive ekonomije i standardizaciji postupanja tokom inspekcijskog nadzora.

Inspekcijski nadzor je posao državne uprave, koga vrše organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave. Cilj svakog inspekcijskog nadzora je da se preventivnim delovanjem ili nalaganjem mera obezbedi zakonitost i bezbednost poslovanja i postupanja onih koje inspekcija nadzire, ali i da se spreče, odnosno otklone štetne posledice, zaštite dobra, prava i interesi.

Da bismo do kraja ispratili i analizirali kako se sprovodi Zakon o inspekcijskom nadzoru, Eclaw Consulting d.o.o. i OPTIMUS - Centar za dobro upravljanje trenutno sprovode sveobuhvatno istraživanje o primeni Zakona među inspekcijama na republičkom i lokalnom nivou. Pripremili smo dva različita upitnika - jedan za lokalne i jedan za republičke inspekcije. Za veoma kratko vreme, prikupili smo preko 350 sadržajnih i zahtevnih upitnika koji su stigli iz 104 grada i opštine i 8 republičkih inspekcija. Inspektori su, odgovarajući na pitanja, dali svoje viđenje o postojećem Zakonu, preventivnoj ulozi inspekcija, saradnji sa privrednim asocijacijama, nevladinim organizacijama, broju sprovedenih nadzora, razlozima za vanredni nadzor, osnovanosti pokretanja inspekcijskog nadzora, odnosu nadziranih subjekata prema inspektorima, saradnji među različitim inspekcijama… Iscrpni odgovori koje smo dobili pomoći će nam u nameri da, na osnovu identifikovanih izazova, formulišemo sugestije koje bi doprinele boljoj primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru, odnosno da pripremimo preporuke i predloge za unapređenje Zakona.

Inspekcije na lokalnom nivou koje su obuhvaćene istraživanjem su: turistička, građevinska, komunalna inspekcija, lokalna poreska administracija i inspekcija za zaštitu životne sredine, dok smo, među republičkim inspekcijama, istraživanjem obuhvatili upravnu inspekciju, tržišnu, turističku, poljoprivrednu, sanitarnu i građevinsku inspekciju, inspekciju rada i inspekciju za zaštitu životne sredine.

Pored upitnika i njegove analize, da bismo što kvalitetnije sagledali stavove inspekcija, u planu nam je i organizacija fokus grupa sa predstavnicima lokalnih i republičkih inspekcija, kao i sa predstavnicima privrede. Prva takva fokus grupa biće održana u Beogradu, 1. novembra 2017. godine, a obuhvatiće pomenute republičke inspekcije i inspekcije iz lokalnih samouprava, koje su različite po veličini i broju stanovnika, kako bi slika o inspekcijskom nadzoru i izazovima, sa kojima se lokalne inspekcije suočavaju, bila što potpunija.

Čitav ovaj proces sprovodimo u okviru projekta „Praćenje i analiziranje sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru i obaveštavanje javnosti o ostvarenim rezultatima“, koji finansira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.