• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

U Gornjem Milanovcu predstavljeni rezultati Projekta

22.6.2015. 00h

Povodom završetka Projekta “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu”, u Gornjem Milanovcu je održan sastanak sa rukovodstvom opštine i radnom grupom projekta, na kome je OPTIMUS predstavio najznačajnije rezultate.

Povodom završetka Projekta “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu”, u Gornjem Milanovcu je održan sastanak sa rukovodstvom opštine i radnom grupom projekta, na kome je OPTIMUS predstavio najznačajnije rezultate.

Primenom pojednostavljenih administrativnih postupaka, procenjene direktne i indirektne uštede za poslovni sektor na godišnjem nivou dostižu 4.52 miliona evra. Uštede su ostvarene na osnovu preporuka, koje su prihvaćene i ugrađene u lokalna pravna akta: rokovi su skraćeni kod 95% administrativnih postupaka, dokumenta eliminisana kod 65%, a takse i naknade kod 60% postupaka.

Direktorka OPTIMUS-a, Slađana Karavdić Kočević je, povodom uspešnog završetka Projekta, uručila zahvalnicu predsedniku opštine, Milisavu Mirkoviću i istakla da je saradnja bila na zavidnom nivou, a da o tome u prilog govore postignuti rezultati.

G-din Mirković je istakao sledeće: “Odavno nismo uspešno i zajednički ovako sproveli projekat. NIkada nismo imali problem, a primetno je unapređenje rada u nekim oblastima. Nismo raspoloženi da se ovim projektom završi saradnja sa OPTIMUS-om. Očekujemo od vas poziv da sarađujemo na budućim projektima”.

"Sprovođenje regulatorne reforme, kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka, nastavlja se istim koracima i po završetku projekta, jer tako se olakšava rad privrede, rad opštinskih organa, stvara se mogućnost novih investicija i smanjuje rizik poslovanja", rekla je načelnica Opštinske uprave, g-đa Gorica Petrović.

Reformisanje i unapređenje rada Opštinske uprave predstavlja ukupan rezultat sprovođenja regulatorne reforme - lokalna administracija je povećala transparentnost i efikasnost svog rada, a elektronski registar pojednostavljenih administrativnih postupaka je postavljen na internet stranici opštine Gornji Milanovac (http://ergm.gornjimilanovac.rs/), kako bi se strankama omogućilo lakše podnošenje zahteva.