• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Sastanak u Novom Pazaru povodom završetka Projekta

3.6.2015. 00h

Sastanak u Novom Pazaru povodom završetka Projekta U Novom Pazaru je 26. maja 2015. godine održan sastanak Radne grupe, povodom završetka Projekta “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu”.

Sastanak u Novom Pazaru povodom završetka Projekta
U Novom Pazaru je 26. maja 2015. godine održan sastanak Radne grupe, povodom završetka Projekta “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu”.

Jedan od rezultata regulatorne reforme jesu uštede, koje su ostvarene za privredu, kroz pojednostavlјenje administrativnih postupaka i usvajanje pravnih akata na nivou Grada. Procenjene direktne i indirektne uštede za poslovni sektor na godišnjem nivou u Novom Pazaru dostižu 2,53 miliona EUR. Rokovi su skraćeni kod 87% administrativnih postupaka, dokumenta eliminisana kod 72%, a takse i naknade kod 35% postupaka.

Osim ovoga, postavljanjem elektronskog registra administrativnih postupaka na sajt grada Novog Pazara (http://ernp.novipazar.org.rs/), transparentost, kvalitet i efikasnost rada gradske uprave je znatno unapređen.

Članovi radne grupe su istakli da je realizacija projekta omogućila poslovnom sektoru, a naročito građevinskim investitorima olakšice u administrativnim poslovima, što će doprineti pokretanju ili razvoju biznisa.

G-din Almir Leković, sekretar Skupštine, se zahvalio OPTIMUS-u na divnoj saradnji i uspešno sprovedenom Projektu i naglasio otvorenost za buduću saradnju. “Ovim projektom je formiran mehanizam i sistem koji sve naredne strukture mogu koristiti za poboljšanje sistema uprave i poboljšanje poslovnog okruženja”, rekao je g-din Leković.

G-dja Slađana Karavdić Kočević, direktorka OPTIMUS-a je uručila zahvalnicu g-dinu Ahmedinu Binjošu, načelniku Gradske uprave, u znak zahvalnosti Gradu Novom Pazaru na uspešnoj saradnji i postignutim rezultatima u projektu.