• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Svest o efektima energetske efikasnosti je prvi korak ka poboljšanju i uštedi energije

6.3.2015. 00h

OPTIMUS - Centar za dobro upravljanje, u saradnji sa Programom ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a u okviru projekta "Sa kapacitetima, svešću i znanjem ka energetskoj efikasnosti" je 27. februara 2015. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, organizovao dva trening modula na temu: "Energetska efikasnost i informacioni sistem energetskog menadžmenta". Jedan od specifičnih ciljeva projekta je izgradnja kapaciteta predstavnika nevladinih organizacija o značaju energetske efikasnosti, čime su ove obuke značajno doprinele. Obukama je prisustvovalo 14 predstavnika 4 nevladine organizacije.

Trening je održala g-đa Maja Matejić, UNDP Portfolio manadžer za energetiku, koja je, u okviru prvog modula obuke, prisutne upoznala sa pojmom energije, energetskim bilansom, energetikom Republike Srbije, pojmom energetske efikasnosti i energetskom efikasnošću u karakterističnim sektorima potrošnje. Drugi modul je obuhvatio zakonski i institucionalni okvir za energetsku efikasnost u Srbiji, energetski menadžment, kao i demonstraciju informacionog sistema za energetski menadžment u javnim zgradama, kao alata za potrebe monitoringa, analiziranja i izveštavanja o potrošnji energije i vode u svim tipovima javnih i komercijalnih objekata.

G-đa Matejić je govorila o primerima dobre prakse i načinima pomoću kojih možemo uticati na energetsku efikasnost. Bilo je zanimljivo čuti koji su obnovljivi resursi povoljni za Srbiju i mnoge prisutne je iznenadila činjenica da Srbija, kao zemlja u razvoju, svoju šansu treba da traži u korišćenju biomase, nasuprot široko rasprostranjenom mišljenju da su to solarna energija i vetar. Prisutnima su predstavljeni i primeri dobre prakse u Kraljevini Švedskoj, koja je u samom vrhu zemalja Evrope kada je u pitanju efikasno korišćenje energije.

Projekat promena "Sa kapacitetom, svešću i znanjem ka energetskoj efikasnosti" realizuje OPTIMUS - Centar za dobro upravljanje kao deo naprednog programa "Efikasno korišćenje energije i planiranje", koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj - Sida, a realizuje LIFE akademija, u saradnji sa švedskim Kralјevskim institutom za tehnologiju (KTH) i Regionalnom agencijom za energetiku Vermland.

U cilju postizanja što boljih efekata projekta, OPTIMUS je uspostavio uspešnu saradnju sa UNDP Srbija, koji sprovodi programe energetske efikasnosti godinama unazad u Srbiji i regionu. Zahvaljujemo se UNDP-u na podršci u sprovođenju ove projektne aktivnosti.

Takođe, zahvaljujemo se Stalnoj konferenciji gradova i opština na logističkoj podršci u organizovanju ovih obuka.