• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Početak marta donosi početak primene objedinjene procedure u dobijanju gradjevinskih dozvola

2.3.2015. 00h

Svi gradovi i opštine u Srbiji moraju početi sa primenom objedinjene procedure izdavanja gradjevinskih dozvola od 1. marta 2015. godine – rečeno je na predstavljanju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, održanom 20. februara 2015. u hotelu "Mona" na Zlatiboru. Na skupu, koji su organizovali Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Stalna konferencija gradova i opština i USAID Srbija, ponovljeno je da izdavanje gradjevinskih dozvola predugo traje i da će objedinjena procedura, kao najvažnija novina Zakona, doprineti ubrzanju i efikasnosti ovih postupaka.

"Učićemo se da od 01. januara 2016. godine potpuno predjemo na elektronsku razmenu podataka", rekla je Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koja je naglasila da će tada svi zakonom propisani rokovi, inače veoma kratki, biti potpuno ispoštovani.
Na skupu je održana prezentacija primera dobre prakse “Uspostavljanje objedinjene procedure u Opštini Čajetina”, kroz koju je prikazano kako je uspostavljena koordinacija između Opštine, javnih preduzeća i Katastra, uz pomoć specijalizovanih softvera za objedinjenu proceduru i registra administrativnih postupaka. Objedinjena procedura u Čajetini je implementirana kroz Projekat realizovan izmedju Opštine Čajetina, Regionalne razvojne agencije "Zlatibor" i OPTIMUSA - Centra za dobro upravljanje, koji finansira Vlada Švajcarske.