• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Održana prva sednica Radnog tela za regulatornu reformu u Loznici

18.12.2014. 00h

Pravilnik o Registru administrativnih postupaka predviđa da Regulatorno telo redovno ažurira registar i da se sprovode principi analize efekata propisa. Regulatorno telo obavlja sve stručne poslove koji su vezani za redovno ažuriranje Elektronskog registra i registraciju upisa, izmene ili brisanje administrativnih postupaka u skladu sa izmenama propisa.

Prva sednica Regulatornog tela održana je u petak, 12. decembra 2014. godine u Loznici. Sednicom je predsedavao Dejan Marković, zamenik načelnika Gradske uprave. Na sednici je bilo prisutno 13 učesnika među kojima svi načelnici odeljenja i šefovi odseka.

Regulatorno telo je donelo odluku o brisanju jednog administrativnog postupka iz Registra zbog prestanka pravnog osnova za njegovo sprovođenje. Izvršene su izmene i dopune nekoliko postojećih i upis tri nova administrativna postupka u Registar. Tako je npr. jedan od novih administrativnih postupaka novčana pomoć bračnim parovima prilikom sklapanja braka.

Zamenik načelnika Gradske uprave, gospodin Dejan Marković je izjavio: „Da bi se omogućilo pravilno funkcionisanje Elektronskog registra neophodno je posedovanje određenog nivoa informatičke pismenosti kod jednog broja zaposlenih u Gradskoj upravi. Stoga će Grupa za IT, u najkraćem mogućem roku organizovati odgovarajuću obuku.”

Takodje, Marković je rekao da će inicirati da nadležni organ grada Loznice, u cilju kontinuiranog praćenja primene E-registra i poštovanja načina rada, donese odluku o formiranju Grupe za interni monitoring. U pitanju je značajna stvar za Gradsku upravu, odnosno grad Loznicu, te se moraju obezbediti odgovarajući mehanizmi za praćenje poštovanja donetih akata.

Ovo je naročito važno imajući u vidu nedavno usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, što će usloviti niz promena u načinu sprovođenja administrativnih postupaka, pa shodno tome i u e-Registru.