• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Učešće u međunarodnom Sida – Life Academy trening programu o efikasnom korišćenju energije

16.12.2014. 00h

Predstavnica OPTIMUS-a, Katarina Milanović, je uspešno završila drugu fazu Međunarodnog trening programa o efikasnom korišćenju energije i planiranju koji je održan ove jeseni u Švedskoj. Program finansira Švedska Agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, a implementira LIFE Akademija. Ukupno 27 učesnika je učestvovalo na treningu i to predstavnici javnog sektora, nevladinih organizacija i privatnog sektora iz Albanije, Gruzije, Ukrajine, Kosova i Srbije.

Program je bio podeljen u pet međusobno povezanih modula: Održivi sistemi energije, Sredstva za analiziranje stanja, Oruđa za uspostavljanje energetske efikasnosti u praksi, Primena energetske efikasnosti i konkretan tzv. Projekat promena. Da bi se olakšalo učenje i razmena iskustava korišćene su različite metode, kao što su predavanje, studijske posete, grupne diskusije i individualni rad.

Učesnici su imali priliku da posete Kraljevski institut za Tehnologiju, Regionalnu agenciju za energetiku Värmland, Švedsku agenciju za energetiku, Opštinu Karlstad i druge institucije, kompanije i organizacije koje predstavljaju primere najbolje prakse u oblasti energetske efikasnosti. One su rezultat švedskog dugoročnog iskustva na polju korišćenja različitih mera i javnih politika u cilju promovisanja održive energije i smanjenja uticaja energije na životnu sredinu. Kao rezultat toga, Švedska je uspela da nastavi ekonomski rast tokom niza godina paralelno sa smanjenjem upotrebe energije.

Glavna komponenta Programa je tzv. Projekat promene koji kreiraju i implementiraju učesnici Programa, a odnosi se na rešavanje relevantnog problema u oblasti energetske efikasnosti. U tom kontekstu, OPTIMUS će realizovati projekat „Sa kapacitetom, svešću i znanjem ka energetskoj efikasnosti“. Cilj projekta je doprinos poboljšanju energetske efikasnosti u Srbiji kroz postavljanje osnova energetske efikasnosti na lokalnom nivou i unapređenje ponašanja javnosti. Očekivani rezultati projekta su: 1) izgrađeni kapaciteti 10 profesionalaca iz NGO sektora u oblasti energetske efikasnosti; 2) unapređena svest o energetskoj efikasnosti među 60 učenika i njihovim nastavnicima u tri škole i šire javnosti; 3) identifikovane konkretne lokalne potrebe na polju energetske efikasnoti i formulisana 1-2 koncepta za potencijalne projekte primene mera energetske efikasnosti na lokalnom nivou.

Za više informacija o tzv. Projektu promena na http://www.optimus.org.rs/en/projects_m.php

Više informacija o međunarodnom trening Programu o energetskoj efikasnosti i planiranju na www.sida.se i www.life.se.