• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Uspostavljena saradnja Regionalne razvojene agencije “Zlatibor”, opštine Čajetina i OPTIMUSA - Centra za dobro upravlјanje radi uspostavlјanja jedinstvenog šaltera za postupke iz oblasti izgradnje

23.10.2014. 00h

Opština Čajetina, Regionalna razvojna agencija “Zlatibor” i OPTIMUS - Centar za dobro upravlјanje su 14. oktobra 2014. godine potpisali ugovor o realizaciji projekta za uspostavlјanje Organa za objedinjenu proceduru i registra administrativnih postupaka, koji će obezbediti brzo, transparentno i kvalitetno sprovođenje postupaka iz oblasti izgradnje. Ovaj ugovor je zaklјučen u okviru projekta “Program razvoja privatnog sektora u Jugozapadnoj Srbiji” između Švajcarske vlade, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju u Srbiji – SDC i Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“.

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji planira se uvođenje Organa za objedinjenu proceduru (OOP), koji je po svojoj suštini tzv. “Jedinstveni šalter” za procedure iz oblasti građenja. Ideja zakonodavca je da OOP, o trošku i za račun stranke, pribavlјa potrebne uslove, saglasnosti i druga dokumenta od nosioca javnih ovlašćenja odnosno republičkih i lokalnih javnih preduzeća, Katastra i drugih organizacija

„Uvođenjem Organa za objedinjenu proceduru, opština Čajetina će uspešno odgovoriti zahtevima novog Zakona čije se stupanje na snagu očekuje u narednom periodu. Time će Opština još jednom pokazati da je prvenstveno servis građana i privrede i da konstantno radi na unapređenju rada administracije i pruženih usluga. Ovim softverom, opština Čajetina dobija još jedan alat da unapredi svoju efikasnost. Cilj je da ubrzamo onaj deo javnog sektora, pre svega mislim na republička javna preduzeća da budu u službi privatnog sektora na teritoriji na kojoj deluju. “, rekao je Slavko Lukić, direktor Regionalne razvojne agencije “Zlatibor”.
„Srbija zauzima 182. mesto od 189 ekonomija na Duing Biznis (Doing Business) listi Svetske banke po proceduri izdavanja građevinskih dozvola, što je dovolјan razlog da se nešto preduzme na ovom planu. Takođe, veoma je važno sprečiti eventualni zastoj u izdavanju građevinskih dozvola usled prilagođavanja lokalnih samouprava novom Zakonu, kao što je to bio slučaj sa zakonom 2009. godine. Stoga je saradnja Opštine Čajetina, Regionalne razvojne agencije “Zlatibor” i OPTIMUSA - Centra za dobro upravlјanje u ovoj oblasti od suštinskog značaja, jer će direktno uticati na unapređenje ovog značajnog parametra poslovnog okruženja za investitore“, rekla je Slađana Karavdić Kočević, direktorka OPTIMUS-a.