• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Elektronski registar administrativnih postupaka u funkciji unapređenja poslovnog okruženja u Loznici

25.9.2014. 00h

Konstituisanje Elektronskog registra administrativnih postupaka bio je povod da se u petak, 19. septembra 2014, u prisustvu preko 50 predstavnika gradske vlasti, javnih preduzeća i privrednika, predstavi Elektronski registar nastao u okviru projekta „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ koji sprovode grad Loznica i OPTIMUS - Centar za dobro upravlјanje, uz finansijsku podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove SECO.

„Godišnja ušteda od ukupno 1.9 miliona evra za privrednike je izuzetno značajna, ali je još značajnija činjenica da je kroz ovaj projekat sprovedena reforma rada gradske uprave, čime će se obezbediti održivost i kontinurirana ušteda u vremenu i troškovima za privrednike ubuduće. Elektronski registar je samo jedan od alata koji će obezbediti kontinuitet reforme. Uspostavlјanje Jedinstvenog šaltera za izdavanje građevinskih dozvola ne bi bilo moguće bez podrške Švajcarske Vlade. Nadamo se da ćemo i ubuduće imati ovu podršku kako bismo do kraja završili započeti posao i spremno sačekali izmene Zakona o planiranju i izgradnji“, istakao je Vidoje Petrović, gradonačelnik Loznice.

Gabriela Šafrot, zamenica direktorke Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji ukazala je na posvećenost i entuzijazam kojom se lokalna vlast bori sa velikim problemima nastalim kao posledica poplava i odrona zemlјišta, a zatim ukazala na značaj transparentnosti za povolјno poslovno okruženje: „Transparentno regulatorno okruženje je važno za privlačenje investicija i pravnu sigurnost privrednika i građana. Elektronski registar, koji je promovisan danas, predstavlјa vredan izvor informacija za sve zainteresovane strane. Štaviše, registar u Loznici pruža kompletnu informaciju investitorima šta je potrebno da podnesu uz zahtev. Za pravnu sigurnost i kvalitetan rad registra veoma je važno obezbediti redovno ažuriranje i tačnost podataka u skladu sa važećim propisima.“

Slađana Karavdić-Kočević, direktorka OPTIMUS - Centra za dobro upravlјanje istakla je svoje zadovolјstvo zbog dobre saradnje sa predstavnicima Loznice, što je dovelo do postizanja dobrih rezultata: reformisano je 98% administrativnih postupaka, smanjena dokumentacija u 61%, smanjene takse i naknade u 53% i skraćeni rokovi za 98% postupaka.

Katarina Milanović, zamenica direktora OPTIMUS-a predstavila je Elektronski registar koji je postavlјen na zvaničnoj stranici grada Loznice http://www.loznica.rs/. Prikazala je mogućnosti pretrage Registra prema delatnostima, organizacionim jedinicama, nazivu administrativnog postupka ili na osnovu klјučnih reči. Takođe, objasnila je prikaz jednog administrativnog postupka sa svim informacijama koje sadrži.

Elektronski registar omogućiće privrednicima i građanima da brže i jednostavnije dođu do informacija o procedurama za pribavlјanje dozvola, odobrenja, saglasnosti ili rešenja. Pored informacija vezanih za administrativne postupke, privrednici i građani su u mogućnosti da preuzmu ili elektronski popune obrazac zahteva za sve administrativne postupke. Kako je registar javna i pravno sigurna baza podataka, grad Loznica se obavezao da će redovno ažurirati podatke u registru, čime će se privredi i građanima obezbediti pravna sigurnost.