• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

U Leskovcu održana obuka ,,Pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti“

17.4.2014. 00h

Obuka ,,Pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti“ održana je za načelnike i službenike gradskih uprava i odeljenja, sa ciljem da im se kroz praktične primere i simulaciju procesa predstavi proces razmene dokumenata koja se pribavljaju po službenoj dužnosti, predstavi uloga svih aktera u tom procesu i rokovi koji su predviđeni za rešavanje administrativnih postupaka. Obuka je održana 11. aprila 2014. godine, a prisustvovalo je dvadeset troje učesnika.

Inače, usvojenim Pravilnikom o racionalizaciji rada, uvedena je obaveza za sve zaposlene u gradskim upravama da pribavljaju dokumenta koja izdaju drugа odeljenja po službenoj dužnosti.

S obzirom na to da su stranke oslobođene obaveze da prilože dokumenta koja će se pribavljati po službenoj dužnosti, podnošenje zahteva se pojednostavljuje, a rešavanje postupka ubrzava. U elektronskom registru administrativnih postupaka na internet stranici Grada Leskovca www.gradleskovac.org stranka može da se informiše koji od dokumenata mora da dostavi uz zahtev za određeni adminsitrativni postupak, a koja dokumenta će pribaviti organ po službenoj dužnosti.

Uspostavljanjem formalne komunikacije između organizacionih jedinica lokalne samouprave značajno će se unaprediti kvalitet i efikasnost rada gradske administracije i realizacija elektronske uprave, a najveću korist će imati same stranke koje tu vrstu usluge koriste.