• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Održana obuka ,,Pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti“ u Novom Pazaru

15.4.2014. 00h

Obuka na temu ,,Pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti“ održana je u Novom Pazaru, a namenjena je načelnicima odeljenja i uprava, kao i službenicima koji sprovode administrativne postupke u Gradu Novom Pazaru. Obuci koja je održana 9. aprila 2014. godine prisustvovalo je 17 učesnika. Cilj obuke je bio da se predstavi proces razmene dokumenata koja se pribavljaju po službenoj dužnosti, putem interne komunikacije između svih organizacionih jedinica lokalne administracije pri Gradskoj upravi Grada Novog Pazara. Učesnici su tom prilikom na praktičnim primerima simulirali proces pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti, uz preciziranje uloge svakog aktera i poštujući predviđene rokove.

Inače, usvojenim Pravilnikom o racionalizaciji rada, uvedena je obaveza za sve zaposlene da, putem interne komunikacije, pribavljaju po službenoj dužnosti dokumenta koja izdaju drugа odeljenja.

U registru administrativnih postupaka na internet stranici Grada Novog Pazara, definisana su sva dokumenta koja se pribavljaju po službenoj dužnosti za svaki pojedinačni postupak. Tako će, uvidom u registar, stranka unapred znati koja dokumenta mora da dostavi uz zahtev, a koja dokumenta će pribaviti organ kome se zahtev podnosi. Na ovaj način će stranke jednostavnije i brže podnositi zahtev, jer su oslobođene obaveze da prilože sva dokumenta koja su neophodna za određeni administrativni postupak.

Ovako uspostavljenom formalnom komunikacijom između organizacionih jedinica lokalne administracije, osim koristi za stranke, značajno će se unaprediti kvalitet i efikasnost rada gradskih uprava, čime je Grad Novi Pazar korak bliže potpunoj realizaciji elektronske uprave.