• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Predstavljen elektronski registar administrativnih postupaka u Novom Pazaru

11.2.2014. 00h

Promocija elektronskog registra administrativnih postupaka je održana 10. februara u Novom Pazaru sa ciljem da se privrednici i građani upoznaju sa dosadašnjim rezultatima projekta, kao i novim online servisom koji im omogućava transparentan uvid u informacije o procedurama za pribavljanje dozvola, odobrenja, saglasnosti ili rešenja.

Upoznajući prisutne sa najvažnijim rezultatima projekta, Almir Leković, sekretar gradske skupštine je izneo da je sprovođenjem reforme, između ostalog, smanjena dokumentacija i uvedeno pribavljanje po službenoj dužnosti za 73% administrativnih postupaka, rokovi su skraćeni kod 92% administrativnih postupaka, a za preko 50% postupaka je uveden standardizovani obrazac. Elektronski registar je još jedan od koraka koji Grad Novi Pazar čini administracijom koja posluje po standardima dobre i efikasne uprave.

„OPTIMUS sarađuje sa predstavnicima Gradske uprave više od godinu dana. Mnogo toga je urađeno i imate apsolutnu podršku moju i mojih saradnika u obezbeđenju održivosti ovog Projekta. Ovakav projekat je za nas posebno bitan jer na ovaj način postajemo brza i efikasna Gradska uprava, a to je upravo ono sto želimo da postignemo. Predstavnici OPTIMUS-a su profesionalci koji to dobro rade. Danas je vreme jako skupo i svaka procedura koja je za privrednike i građane brza i efikasna – mnogo znači.”- izjavio je gradonačelnik, Meho Mahmutović.

Pored gradonačelnika Mahmutovića i sekretara gradske skupštine Lekovića, promocijom su predsedavali i predstavnici OPTIMUS-a, Slađana Karavdić Kočević, Katarina Milanović i Predrag Cvetković, dok su događaju prisustvovali i ostali predstavnici Gradske uprave, privrednog i nevladinog sektora.

„Ove novine će se posebno odraziti na poslovni sektor zato što će privrednici uštedeti preko 2,5 miliona evra za realizaciju postupaka kod gradske administracije na godišnjem nivou, zahvaljujući skraćenim i pojednostavljenim procedurama.“ – navela je Katarina Milanović, zamenica direktora OPTIMUS-a.

Kako je registar javna, pravno sigurna baza podataka, obaveza gradske administracije je redovno ažuriranje, u skladu sa izmenama propisa.

Registar je postavljen na sajt Grada Novog Pazara www.novipazar.rs .