• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Radna grupa u Loznici usvojila preporuke za pojednostavljenje administrativnih postupaka

4.2.2014. 00h

U petak 31. januara održan je sastanak Radne grupe u Loznici. Na sastanku su bili prisutni svi članovi Radne grupe kao i predstavnici OPTIMUSA - Centra za dobro upravljanje, a sastankom je predsedavao gradonačelnik, Vidoje Petrović.

Gradonačelnik se u uvodnom delu detaljno osvrnuo na dosadašnje aktivnosti na projektu, a zatim su na sastanku razmatrane predložene preporuke za pojednostavljenje administrativnih postupaka. Gospodin Petrović je naglasio da su sve preporuke kvalitetne, obrazložene i realne te da ih je moguće realizovati u narednom periodu. Za svaki postupak je preciziran rok u kome će se postupak rešavati, eliminisana je suvišna dokumentacija i označena je dokumentacija koja će se pribavljati po službenoj dužnosti.

Sve preporuke su jednoglasno usvojene od strane svih članova Radne grupe, a gradonačelnik je rekao da je zadatak svih načelnika u Gradskoj upravi da se preporuke sprovedu do kraja jer su u funkciji unapređenja poslovnog ambijenta. Gradonačelnik je naglasio: „Vi ćete biti ti koji ćete se starati da se sve sprovede u život.“ Takođe je sve pohvale uputio timu OPTIMUS-a i iskazao zahvalnost što se projekat ovako kvalitetno sprovodi.

Predloženo je da OPTIMUS u što kraćem roku prosledi nacrte akata koje će nadležni organi Grada Loznice doneti u narednom periodu, a koji su neophodni za implementaciju preporuka. Pod rukovodstvom gradonačelnika, u Gradskoj upravi će se odvijati aktivnosti vezane za zaključenje Protokola o saradnji sa javnim preduzećima i ustanovama koji je neophodan radi pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti u procesu građevinske dozvole.

U budućem periodu gradonačelnik će odrediti jednu osobu koja će biti zadužena da ažurira podatke u Registru, što znači da će se blagovremeno unositi promene kako bi procedure bile u saglasnosti sa važećim propisima.