• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Sredstvima Švajcarske poboljšava se efikasnost izdavanja građevinskih dozvola

14.1.2014. 00h

Već decenijama je dobijanje građevinske dozvole bilo gde u Srbiji složen i dugotrajan proces. Mnoštvo donosilaca odluka primoralo je investitore - velike kompanije, koje žele da izgrade fabriku, kao i obične ljude, koji žele da grade kuću, da „pokucaju na desetine vrata“ u lokalnoj administraciji, javnim komunalnim preduzećima i drugim institucijama, pošto glavni nosioci interesa nisu uspeli da iskoordiniraju svoje odgovore podnosiocima zahteva.

Međutim, sa projektom „Jačanje konkurentnosti na lokalnom nivou“ koji je sufinansirao Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), a sprovodila Međunarodna finansijska korporacija (IFC), stvari su krenule na bolje. Ovaj projekat је razvio metodologiju i model za uspostavljanje jedinstvenog šaltera čiji je zadatak izdavanje građevinskih dozvola. U Vranju i Nišu, lokalne zainteresovane strane potpisale su Memorandum o razumevanju (MoU) kojim se utvrđuju uloge i odgovornosti svih donosilaca odluka u procesu izgradnje i određuje vreme potrebno za svaku fazu. Memorandum predviđa da se uspostavi jedna kancelarija u okviru lokalne samouprave sa ovlašćenjem da prikuplja uslove i odobrenja od komunalnih preduzeća i katastra u ime investitora.

Program evropskog partnerstva sa opštinama - EU PROGRES koji finansira Evropska unija i Vlada Švajcarske nastavlja da replicira ovaj testirani model saradnje među lokalnim zainteresovanim stranama, uz manje izmene kako bi se prilagodio novim potrebama. U Leskovcu, Ivanjici i Novom Pazaru proces uspostavljanja jedinstvenog šaltera započeo je potpisivanjem protokola o saradnji između lokalnih administracija i javnih komunalnih preduzeća, kako bi se regulisali koraci u okviru procesa izdavanja dozvola putem specijalizovanog „web-based“ softvera. U Vranju, gde je ovaj protokol već postojao, EU PROGRES je otvorio jedinstveni šalter. Očekuje se skraćenje procesa izdavanja dozvola sa sadašnjih 97 na 77 dana kada jedinstveni šalteri postanu funkcionalni, u 2014. godini. To bi pomoglo da lokalne samouprave koje su korisnici ovog jedinstvenog šaltera budu uvrštene u evropski prosek koji je između 66 i 85 dana za izdavanje građevinske dozvole.

EU PROGRES će obezbediti softversku aplikaciju za jedinstveni šalter projektu koji je nasledio IFC projekat, a to je projekat „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ koji takođe finansira Švajcarska, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje. To bi trebalo da bude od velike koristi za druge lokalne samouprave u oblasti reforme postupaka u građevinskom sektoru. Dakle, postignuća iz prethodnih projekata biće dodatno kapitalizovana i nadograđena kao što se očekuje da će i druge lokalne samouprave biti podstaknute uspehom i reformisaće postupke u građevinskom sektoru.

Na kraju, EU PROGRES je bio jedan od tri projekta čije je predstavnike Vlada Srbije (Ministarstvo za građevinarstvo i urbanizm) pozvala da učestvuju u radnoj grupi zaduženoj da uradi sveobuhvatnu analizu nacionalnog zakonodavstva koje se tiče izdavanja dozvola i da pripremi novi paket nacrta zakonodavnih akata kojima bi se dalje pojednostavila i unapredila efikasnost procesa pribavljanja građevinskih dozvola.

Švajcarska je na ovaj način ponovo pokazala svoju posvećenost u pružanju podrške Srbiji u njenoj tranziciji ka modernoj demokratiji i održivoj tržišnoj ekonomiji, pažljivo usklađujući svoje intervencije sa nacionalnim strategijama i planovima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Nadovezivanjem i iskorišćavanjem postignuća prethodnih inicijativa prilikom izrade novih programa podrške, Švajcarska teži tome da maksimalno poveća efikasnost, obezbedi održivost i dugoročni uticaj i stvori dodatu vrednost svojih projekata.