• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Usvojene preporuke za pojednostavljenje administrativnih postupaka u Leskovcu

2.12.2013. 00h

Četvrta sednica Radne grupe, na kojoj su razmatrane i usvojene preporuka za pojednostavljenje administrativnih postupaka, održana je u utorak 26. novembra 2013. godine Sednici je prisustvovalo 28 predstavnika lokalne samouprave - načelnika odeljenja i zaposlenih službenika.

Odluka o usvajanju preporuka je doneta jednoglasno, uz prethodnu generalnu diskusiju o rokovima, dokumentaciji, taksama i naknadama. Za svaki postupak preciziran je rok u kome će se postupak rešavati, eliminisana je suvišna dokumentacija, označena je dokumentacija koja će se pribavljati po službenoj dužnosti, ukinute su pojedine takse.

U pripremi preporuka učestvovali su svi načelnici gradskih uprava, službenici i eksperti za regulatornu reformu OPTIMUSA - Centra za dobro upravljanje.

Najveći broj pojednostavljenja se odnosi na komplikovane procedure iz oblasti građevine. “Ovo pojednostavljenje će dodatno olakšati privrednicima i građanima da ostvare svoja prava po pitanju izdavanja građevinskih, lokacijskih i upotrebnih dozvola. Mi smatramo da će se na ovaj način značajno poboljšati investiciona klima u Leskovcu i da će to doprineti većem privrednom prosperitetu.” izjavio je Predrag Cvetković, ekspert za regulatornu reformu za Radio Leskovac.

Elektronski registar administrativnih postupaka, koji bi trebalo da se uspostavi početkom sledeće godine, će u značajnoj meri doprineti da gradska uprava Grada Leskovca bude transparentnija i efikasnija. To se već postiže time što će gradska uprava imati jedinstvene detaljne obrasce i skraćene rokove za rešavanje predmeta.