• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

OPTIMUS predstavio projekat na trećem sastanku SKGO Mreže načelnika gradskih/opštinskih uprava

21.11.2013. 00h

Stalna konferencija gradova i opština organizovala je III sastanak Mreže načelnika gradskih/opštinskih uprava u sredu 20. novembra, u Sava centru u Beogradu. Mreža je formirana početkom 2013 god. i broji 169 načelnika iz svih gradova/opština u Srbiji. Osnovni cilj ovog okupljanja je da se razmene iskustva i preuzmu primeri dobre prakse. Gospodin Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO je istakao: „Ova mreža je posebno važna jer ljudi koji se ovde okupljaju su ti koji donose ili pripremaju odluke koje treba da budu donete u jednom gradu ili opštini. Vrlo je važno da te odluke budu u potpunoj saglasnosti sa zakonom, a s druge stane bitno je da ljudi koji ih donose imaju dovoljno svežih ideja koje dolaze baš iz ovakve jedne mreže.“

Na temu regulatorne reforme na lokalnom nivou govorili su Darko Drndić, menadžer savetodavnog centra SKGO, Petar Vujadinović, načelnik uprave grada Užica i Katarina Milanović, zamenik direktora OPTIMUSA-Centra za dobro upravljanje.

„Ovo je prvi projekat koji sprovodimo gde se na adekvatan način predstavljaju benefiti i političarima i službenicima. Predstavnici OPTIMUS-a ravnopravno rade sa službenicima, koji sa voljom rade i vide koristi u svakoj fazi procesa. Naišli smo na problem naplaćivanja više taksi za pojedine postupke i to ćemo ispraviti u najkraćem mogućem vremenu. Mišljenja sam da sve lokalne samouprave treba da sprovedu regulatornu reformu jer najpre moramo da “počistimo ispred svoje kuće” da bismo bili spremni da dočekamo nove propise i namete sa republičkog nivoa.” - istakla je Načelnica grada Sombora, Irina Burka Parčetić.

Načelnica gradske uprave Grada Loznica, Milojka Smiljanić je izjavila: „Regulatorna reforma je bitna sa aspekta građana i privrede. Nadam se da će biti proširena i na ostale lokalne samouprave, ali i na državne organe od kojih umnogome zavise lokalne samouprave i njihov rad. Primera radi, naš Grad je čekao dve godine na saglasnost na GUP od Republike.”

Načelnik gradske uprave grada Kraljeva, Miloš Petrović je naveo: „Želeo bih da se zahvalim OPTIMUS-u i Stalnoj konferenciji na našem učešću u projektu. Kraljevo je u završnoj fazi kada treba da primenimo ono što je usvojeno. Idemo u susret donošenju Strategije za regulatornu reformu sprovođenjem same reforme, ali i učešćem u razvoju metodologije za primenu analize efekata lokalnih propisa, što je posebna nauka za sebe.”

Na sastanku se diskutovalo i o obavezi jedinica lokalne samouprave da sprovode novu Strategiju i Akcioni plan za borbu protiv korupcije. Svaka opština će u naredne dve godine morati da učestvuje u izradi lokalnih antikorupcijskih planova.