• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Održani sastanci sa čelnicima grada i radnom grupom u Somboru

22.10.2013. 00h

U četvrtak, 17. oktobra predstavljeni su rezultati I i II faze projekta gradonačelniku i gradskim većnicima, a zatim je održan sastanak radne grupe projekta na kome su predstavljene dosadašnje aktivnosti i rezultati i utvrđen plan rada za budući period.

Gradonačelnik grada Sombora, Nemanja Delić je istakao: „Racionalnija i efikasnija lokalna samouprava je jedan od preduslova da ovo društvo krene napred. Očekujemo da se implementacijom projekta analizira naša administracija, utvrde nedostaci, a sigurno ima dosta toga što se može unaprediti. Ono što se primećuje je nedostatak privrednih aktivnosti. Konkretnim rezultatima ovog projekta će se omogućiti bolja dostupnost lokalne administracije našim investitorima i građanima.“

Na sastanku radne grupe, načelnica Gradske uprave, Irina Burka Parčetić je naglasila: „Ovo je jedan od meni dražih projekata koji se sprovode u Gradskoj upravi. Imamo dosta sastanaka koji su vrlo produktivni i želimo da nastavimo da radimo tako uspešno. Vrlo lepo sarađujemo a rezultati rada će se odraziti u budućnosti, čime će građani svakako biti zadovoljni.“