• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Početak III faze projekta u Loznici

21.10.2013. 00h

U sredu, 16. oktobra održan je sastanak sa gradonačelnikom, članovima Radne grupe i predstavnicima OPTIMUS-a. Sastanak je održan sa ciljem da bi se utvrdili naredni koraci i predstavili rezultati druge faze projekta.

Na početku sastanka gradonačelnik Grada Loznice, Vidoje Petrović je izjavio: „Unapređenje lokalne administracije je jedan od važnih zadataka kojim smo se bavili prethodnih godina, naravno uvek ima mesta za poboljšanja, a to ćemo ovim projektom i postići. Zadovoljan sam kako se projekat sprovodi do sada, posebno sam zadovoljan službenicima koji su dali svoj maksimum u sprovođenju svih aktivnosti. Konsultanti OPTIMUS-a nam pružaju stalnu podršku, njihovi saveti nam znače puno i nadamo se da će se ova lepa saradnja nastaviti.“

Načelnica gradske uprave Milojka Smiljanić je dodala: „Gradska uprava treba maksimalno da odgovori na zahteve građana. Mi imamo najniže takse u Srbiji, ali bi trebalo skratiti rokove. Ono što se mora osigurati je da se na svakom dokumentu naznači datum kada stigne do određenog nadležnog organa, kako bi se više poštovali rokovi.“

Gradonačelnik Petrović dodaje: „Grad Loznica je jedan od prva tri sertifikovana grada sa povoljnim poslovnim okruženjem, sertifikovan od strane Nacionalne Alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Uprkos toj činjenici, mi nismo zadovoljni dosadašnjim trendom i zato želimo da izvršimo analizu primene propisa koji su u nadležnosti lokalne vlasti. Mi smo spremni da igramo jednu aktivnu ulogu u tom procesu i želimo da pošaljemo jasnu poruku centralnim nivoima vlasti da svako u okviru svoje nadležnosti uradi svoj deo posla kako bi se privukli novi investitori.“