• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Povoljna poslovna klima za investitore u Kraljevu

11.10.2013. 00h

U sredu, 9. oktobra održan je sastanak sa gradonačelnikom, načelnikom gradske uprave i angažovanim predstavnicima na projektu ispred Grada Kraljeva. Ispred OPTIMUS-a, ovom sastanku su prisustvovali Slađana Karavdić Kočević, direktor, Katarina Milanović, zamenik direktora, Predrag Cvetković, ekspert za regulatornu reformu i Gordana Bošnjaković, stručnjak za odnose sa javnošću.

Na sastanku su izneti dosadašnji rezultati i predstavljeni sledeći koraci realizacije projekta. Grad Kraljevo započinje treću fazu projekta koja podrazumeva usvajanje seta preporuka za pojednostavljenje administrativnih postupaka koji bi trebalo da unaprede poslovanje privrednika.

„Uprošćavanje administrativnih postupaka će pre svega olakšati poslovanje privrednicima i potencijalnim investitorima koji treba da u što kraćem roku, uz što manje procedura i troškova dođu do pozitivnog poslovnog rezultata. Praksa do sada pokazuje da se na neka rešenja i dozvole čekalo i 120 dana - mi ćemo pokušati da to svedemo na 7 radnih dana. Takođe ćemo, uz pomoć sporazumnih memoranduma, obezbediti da javna preduzeća izdaju dokumanta u kraćem roku“ – istakao je načelnik Gradske uprave, Miloš Petrović.

Prema analizama koje je sproveo OPTIMUS-Centar za dobro upravljanje, grad Kraljevo ima skuplje pojedine administrativne postupke u odnosu na druge lokalne samouprave u kojima se takođe sprovodi regulatorna reforma. S tim u vezi, gradonačelnik grada Kraljeva, Dragan Jovanović je naglasio: „Želimo da obezbedimo građanima i privrednicima da ostvare svoje pravo uz što manje komplikovane procedure.“

Na to je Katarina Milanović dodala: „Naš cilj na ovom projektu su privrednici i njima želimo da smanjimo vreme čekanja i troškove. Između ostalog, rad OPTIMUS-a je usmeren na podršku malim i srednjim preduzećima i unapređenju poslovne klime.“