• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Održan III sastanak Radne grupe projekta u Leskovcu

8.10.2013. 00h

U petak, 4. oktobra održan je III sastanak Radne grupe u Leskovcu. Predstavnici OPTIMUS-a su informisali članove Radne grupe o aktivnostima koje su sprovedene u II fazi projekta. Predstavljen je izveštaj sa konsultacija koje su održane sa privrednicima i preduzetnicima Leskovca u julu mesecu u cilju prikupljanja predloga za unapređenje procedura koje sprovodi lokalna administracija. Radna grupa bi trebalo da razmotri ove predloge krajem meseca prilikom priprema preporuka za pojednostavljenje administrativnih postupaka.

Posebnu pažnju je izazvala prezentacija ekonomske analize, odnosno prikaz troškova po svakom administrativnom postupku pre regulatorne reforme. Članove Radne grupe je interesovalo na koji način se izračunavaju troškovi, kakva je struktura troškova po pojedinim postupcima i na koji način se ovi troškovi mogu smanjiti.

Na sastanku je najavljena i obuka, koja će se uskoro održati, a koja se tiče analize efekata propisa. Ova obuka ima za cilj da lokalna samouprava predupredi donošenje nepovoljnih lokalnih odluka za poslovanje, odnosno da se sagledaju svi pozitivni i negativni efekti konkretne odluke na poslovni sektor i građane i time izabere najpovoljnija opcija.

Obaveza sprovođenja analize efekata lokalnih propisa od strane organa lokalne samouprave je predviđena novim predlogom nacionalne Strategije za regulatornu reformu 2013-2016.