• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Održane konsultacije sa privrednicima Gornjeg Milanovca

7.10.2013. 00h

U ponedeljak 30. septembra i utorak 1. oktobra održane su konsultacije sa privrednim sektorom u Gornjem Milanovcu. OPTIMUS je u saradnji sa opštinom Gornji Milanovac organizovao četiri sastanka na kojima su privrednici i preduzetnici imali priliku da iznesu poteškoće i probleme sa kojima se susreću tokom poslovanja, a koji se tiču rada lokalne samouprave i usluga koje ona pruža. Teme koje su diskutovane tokom sastanaka se odnose na oblasti urbanizam i građevinarstvo, zauzeće javnih površina, zaštita životne sredine, poljoprivreda i druge privredne delatnosti.

Sporo rešavanje zahteva, nedovoljna informisanost po pitanju tražene dokumentacije, obimna dokumentacija koja se prilaže, visoki troškovi, „kucanje na više vrata“ su neke od zamerki privrednika.

Učesnici sastanaka su predložili konkretne mere koje treba sprovesti kako bi se ovakvo stanje popravilo: preciziranje roka u kome služba mora odgovoriti na zahtev za svaki administrativni postupak, objavljivanje svih formulara za podnošenje zahteva na sajtu opštine, pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti, uvođenje jedinstvenog šaltera za podnošenje zahteva itd.

Svi predlozi poslovne zajednice biće uzeti u obzir prilikom preporuka za pojednostavljenje administrativnih postupaka, koje će se kasnije prezentovati lokalnoj vlasti.