• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Učešće u projektu "Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz saradnju sa civilnim društvom"

OPTIMUS pruža podršku Zaštitniku građana

Projekat "Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz saradnju sa civilnim društvom", koji finansira Ambasada Velike Britanije u Srbiji, ima za cilj da doprinese unapređenom zakonodavnom okviru za zaštitu lјudskih prava, u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije. Projekat će doprineti jačanju uloge Zaštitnika građana, kao nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, uspostavljanju koordinisane saradnje između Zaštitnika građana i civilnog društva i jačanju uloge i uticaja civilnog sektora na nacionalnu politiku i propise u oblasti zaštite ljudskih prava.

OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje je jedna od ukupno 19 organizacija civilnog društva, koje će biti angažovane da prate zakonodavne inicijative i Zaštitniku građana dostavlјaju analize nacrta zakona i podzakonskih akata u unapred dogovorenim oblastima. Na osnovu ekspertskih analiza, Zaštitnik građana će podnositi mišlјenja na nacrte zakona i amandmane na zakone u skupštinskoj proceduri, ali i pokretati druge vrste zakonodavnih inicijativa.

Projektom će administrativno upravljati Kuća ljudskih prava. Projekat će trajati do kraja 2016. godine.