• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Mahmutović: Povećana efikasnost Uprave u rešavanju zahteva građana

13.3.2013. 00h

(http://www.novipazar.rs/vest.asp?id=1874)

“Završena je faza konsultacije sa privrednicima, koji su nam ukazali na problem sa kojima se najčešće susreću. Sledi faza gde ćemo zajedno sa članovima radne grupe pojednostavljivati postupke. Jedan od važnih rezultata je I registar svih administrativnih postupaka, gde će za svaki postupak pojedinačno biti napravljena "ličnakarta", tako da će svaka zainteresovana osoba moći da dobije informacije o licu koje je zaduženo zarešavanje postupka, spisak dokumentacije koja je potrebna”, rekla je direktorka OPTIMUSA- Centra za dobroupravljanje, Slađana Karavdić Kočević, prilikom sastanka sa gradonačelnikom Novog Pazara dr Mehom Mahmutovićem,povodom završetka druge faze projekta regulatorne reforme u ovom gradu.

Građani već mogu da primate neke rezultate projekta “Unapređenje poslovnog okruženja kroz regulatornu reform na lokalnom nivou”, jer je rad gradske upraveubrzan”, rekao je gradonačelnik Novog Pazara prilikom sastanka sa predstavnicima OPTIMUS-a.

Projekat će kao konačan rezultat imati smanjenje troškova administracije, povećanje transparentnosti i efikasnosti rada uprave I uvođenje regulatornih mehanizama za održivost tih promena. Gradonačelnik Novog Pazara dr Meho Mahmutović, istakao je da je projekat “Unapređenje poslovnog okruženja kroz regulatornu reformu na lokalnom nivou”, od velikog značaja za Grad.

“Od ovog projekta najveću korist imaće građani, jer će u narednih 10 meseci videti promene I efikasnost u radu prvenstveno u kontaktu sa građanima, ali I na drugim nivoima. Biće omogućeno da se mnogo jeftinije I brže završe određeni poslovi, a krajnji efekat je zadovoljan građanin koji dođe u gradsku upravu”, rekao je Mahmutović.

Stručnjak za regulatornu reformu Predrag Cvetković kaže da se očekuje da će, realizacijom projekta, Grad Novi Pazar smanjiti troškove i vreme čekanja privredi, kao i da će se pomoći brži ekonomski i privredni razvoj.

“Osim što će građani dobiti efikasniju i transparetniju gradsku upravu, očekuje se i veliki pomak u stvaranju povoljnijeg okruženja za poslovni sektor, a to znači da će privrednici ubuduće moći lakše da ostvaruju pravo za postupke koji se tiču izgradnje objekata i na taj način će bitio mogućeno da se brže razvije taj sektor”, kaže Cvetković.

Izvor: Portal GradaNovogPazara i RTV