• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Početak saradnje sa Novim Pazarom

13.8.2012. 00h

Na sastanku gradonačelnika Novog Pazara Meha Mahmutovića, njegovog zamenika Ahmedina Škrijelja i zamenika načelnika Gradske uprave za izvorne i poverene poslove, Ahmedina Binjoša, sa Slađanom Karavdić Kočević, direktorkom Centra za dobro upravljanje “Optimus“ i njenom zamenicom Katarinom Milanović, u petak 10. avgusta, tema je bila implementacija projekta „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“. Projekat teži poboljšanju funkcionisanja gradskih/opštinskih uprava pojednostavljivanjem administrativnih postupaka koji se tiču privrede.

“Razgovarali smo o primeni projekta koji će pomoći gradu i zaposlenima u gradskim upravama da efikasnije obavljaju posao. Ali najveću dobit od primene projekta imaće upravo građani, koji se više neće suočavati sa komplikovanom administracijom”, istakao je Mahmutović, a prenosi sajt Grada Novog Pazara (http://www.novipazar.rs/vest.asp?id=1699).

Gradonačelnik Mahmutović je rekao da je saradnja sa “Optimusom” jedna u nizu mera, koje gradske vlasti preduzimaju kako bi uprave postale pravi servis građana i pojednostavile tradicionalno složenu lokalnu administraciju.

Na sastanku je dogovoreno da prvi sledeći korak saradnje bude definisanje predloga projekta i potpisivanje ugovora o saradnji između Stalne konferencije gradova i opština, Optimusa - Centra za dobro upravljanje i Grada Novog Pazara. “Postoji načelan dogovor o realizaciji projekta čiji je cilj smanjenje troškova i racionalizacija uloženog vremena svih poslovnih subjekata u odnosu na obaveze koje obavljaju u Gradskoj upravi, istakla je direktorka „Optimusa“ Slađana Karavdić Kočević tokom posete Novom Pazaru. Ona je kao konkretan cilj implementacije projekta istakla i uvođenje elektronskog registra administrativnih postupaka i samim tim, povećanje transparentnosti i efikasnosti javne administracije na lokalnom nivou i poboljšanje poslovne klime.