• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

OPTIMUS pruža podršku Zaštitniku građana

29.11.2015. 00h

Projekat “Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz saradnju sa civilnim društvom”, koji finansira Ambasada Velike Britanije u Srbiji, ima za cilj da doprinese unapređenom zakonodavnom okviru za zaštitu lјudskih prava, u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije. Projekat će doprineti jačanju uloge Zaštitnika građana, kao nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, uspostavljanju koordinisane saradnje između Zaštitnika građana i civilnog društva i jačanju uloge i uticaja civilnog sektora na nacionalnu politiku i propise u oblasti zaštite ljudskih prava.

OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje je jedna od ukupno 19 organizacija civilnog društva, koje će biti angažovane da prate zakonodavne inicijative i Zaštitniku građana dostavlјaju analize nacrta zakona i podzakonskih akata u unapred dogovorenim oblastima. Na osnovu ekspertskih analiza, Zaštitnik građana će podnositi mišlјenja na nacrte zakona i amandmane na zakone u skupštinskoj proceduri, ali i pokretati druge vrste zakonodavnih inicijativa.

Projektom će administrativno upravljati Kuća ljudskih prava. Projekat će trajati do kraja 2016. godine.