• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Organizovana završna konferencija projekta na temu „Unapređenje efikasnosti i transparentnosti – put ka pobolјšanju poslovne klime“

23.6.2015. 00h

Stalna konferencija gradova i opština - SKGO i OPTIMUS - Centar za dobro upravlјanje, uz finansijsku pomoć Švajcarske vlade, su organizovali jednodnevnu konferenciju „Unapređenje efikasnosti i transparentnosti – put ka pobolјšanju poslovne klime“. Cilj konferencije je da se ukaže na značaj regulatorne reforme, kao nosećeg stuba unapređenja investicione klime i konkurentnosti privrede i predstave postignuti rezultati reforme u lokalnim samoupravama. Konferencija je održana 23. juna 2015. godine u Sava centru, u Beogradu.

Stalna konferencija gradova i opština - SKGO i OPTIMUS - Centar za dobro upravlјanje, uz finansijsku pomoć Švajcarske vlade, su organizovali jednodnevnu konferenciju „Unapređenje efikasnosti i transparentnosti – put ka pobolјšanju poslovne klime“. Cilj konferencije je da se ukaže na značaj regulatorne reforme, kao nosećeg stuba unapređenja investicione klime i konkurentnosti privrede i predstave postignuti rezultati reforme u lokalnim samoupravama. Konferencija je održana 23. juna 2015. godine u Sava centru, u Beogradu.

Predstavnici Vlade Republike Srbije i državnih institucija, lokalnih vlasti i međunarodnih organizacija su diskutovali o načinima kako da se unapredi kvalitet regulative, ojača saradnja nacionalnog i lokalnog nivoa, razvije bolјe poslovno okruženje i pojednostavi administracija. Na konferenciji je održana i panel diskusija na temu regulatorne reforme u oblasti planiranja i izgradnje, ali i prepreka u implementaciji novog zakona i podzakonskih akata.

Generalni sekretar SKGO i nacionalni direktor projekta, Đorđe Staničić rekao je da je cilj projekta, koji je urađen u saradnji sa OPTIMUS-om i uz finansijsku pomoć Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove, pomoć građanima i privredi kako bi im lokalna administracija bila na usluzi na što jednostavniji, jeftiniji i transparentniji način.

Državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ivan Bošnjak, je istakao da Srbija mora da unapredi rad administracije na lokalnom nivou i zbog postojećih i zbog potencijalnih investitora. "Unapređenje administrativnih procedura je deo tržišne utakmice, a istovremeno se očekuje da administracija ne otežava život ni privredi ni građanima", kazao je g-din Bošnjak.

Gabrijela Šafrot, zamenica direktorke Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji, je istakla: "Projekat, koji se fokusira na pojednostavlјenje administrativnih procedura u 16 lokalnih samouprava, je postigao značajne rezultate: procenjuje se da su uštede za privrednike u troškovima i vremenu čekanja 22 miliona evra godišnje. Rekla bih da je to impresivan rezultat."

Projekat „ Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ su sproveli Stalna konferencija gradova i opština i OPTIMUS - Centar za dobro upravlјanje, uz finansijsku pomoć Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), u periodu od decembra 2011. do juna 2015. godine. Opšti cilј projekta je bio da se obezbedi bolјe poslovno okruženje u 16 lokalnih samouprava u Srbiji, kroz pojednostavlјenje administrativnih procedura, izgradnju održivih regulatornih mehanizama za nove lokalne propise i povećanje transparentnosti i efikasnosti javne administracije na lokalnom nivou. Procenjeno je da će privrednici u lokalnim samoupravama, koje su učestvovale u projektu, uštedeti oko 21,8 miliona eura godišnje, zahvalјujući pojednostavlјenju procedura, skraćenju vremena za izdavanje dozvola, odobrenja i rešenja, ukidanju dokumentacije i smanjenju taksi i naknada.
Više informacija na www.optimus.org.rs.